< h t m l > < h e a d > < M E T A h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - T y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l " > < t i t l e > p e r s p e c t i v a s a l i m e n t a r i a s N o . 3 , j u n i o 2 0 0 3 < / t i t l e > < m e t a h t t p - e q u i v = " c o n t e n t - t y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = i s o - 8 8 5 9 - 1 " > < m e t a n a m e = " A u t h o r " c o n t e n t = " s i s t e m a m u n d i a l d e i n f o r m a c i n y a l e r t a s o b r e l a a g r i c u l t u r a y l a a l i m e n t a c i n " > < m e t a n a m e = " K e y w o r d s " c o n t e n t = " A l i m e n t o , p e r s p e c t i v a , g l o b a l , a c t u a l , s i t u a c i n , p r o n s t i c o , c o m e r c i o , p r o d u c c i n , c e r e a l e s , c e r e a l , a z c a r , c a r n e , p e s c a d o , f e r t i l i z a n t e " > < l i n k r e l = " s t y l e s h e e t " t y p e = " t e x t / c s s " h r e f = " o u t l o o k . c s s " > < / h e a d > < b o d y r i g h t m a r g i n = " 0 " b o t t o m m a r g i n = " 0 " l e f t m a r g i n = " 0 " t o p m a r g i n = " 0 " m a r g i n w i d t h = " 0 " m a r g i n h e i g h t = " 0 " b g c o l o r = " w h i t e " > < a n a m e = " T o p O f P a g e " > < / a > < t a b l e b g c o l o r = " w h i t e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " h e i g h t = " 9 2 " w i d t h = " 7 5 0 " a l i g n = " c e n t e r " > < t r h e i g h t = " 6 " > < t d w i d t h = " 7 5 " > < i m g h e i g h t = " 6 " w i d t h = " 7 5 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " > < / t d > < t d w i d t h = " 6 7 5 " > < i m g h e i g h t = " 6 " w i d t h = " 6 7 5 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " > < / t d > < / t r > < t r > < t d v a l i g n = " t o p " r o w s p a n = " 2 " a l i g n = " l e f t " > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / s p a n i s h " > < i m g o n c l i c k = " t h i s . b l u r ( ) ; " b o r d e r = " 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / s p a n i s h / t o p i m a g e s / f a o l o g o . g i f " > < / a > < / t d > < t d a l i g n = " r i g h t " > < i m g o n c l i c k = " t h i s . b l u r ( ) ; " b o r d e r = " 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / s p a n i s h / t o p i m a g e s / F A O _ b i g t i t l e . g i f " > < / t d > < / t r > < t r > < t d v a l i g n = " t o p " a l i g n = " r i g h t " > < i m g o n c l i c k = " t h i s . b l u r ( ) ; " b o r d e r = " 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / s p a n i s h / t o p i m a g e s / s l o g a n _ b i g t i t l e . g i f " > < / t d > < / t r > < t r v a l i g n = " b a s e l i n e " > < t d c l a s s = " t o p s e a r c h " c o l s p a n = " 2 " > < t a b l e w i d t h = " 7 5 0 " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " c l a s s = " t o p s e a r c h " > < p c l a s s = " b a n n e r F A O n a m e " > D e p a r t a m e n t o E c o n m i c o y S o c i a l < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e b g c o l o r = " w h i t e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " w i d t h = " 7 5 0 " a l i g n = " c e n t e r " > < t r h e i g h t = " 4 " > < t d h e i g h t = " 4 " > < i m g h e i g h t = " 4 " w i d t h = " 7 5 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e a l i g n = " c e n t e r " w i d t h = " 7 5 0 " b o r d e r = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " b g c o l o r = " w h i t e " > < t r h e i g h t = " 4 " > < t d h e i g h t = " 4 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 4 " > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e a l i g n = " c e n t e r " w i d t h = " 7 5 0 " b o r d e r = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " b g c o l o r = " w h i t e " > < t r h e i g h t = " 2 " > < t d w i d t h = " 7 5 0 " c l a s s = " m a i n b a r d a r k " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " w i d t h = " 2 " h e i g h t = " 2 " > < / t d > < / t r > < t r h e i g h t = " 1 3 " > < t d c l a s s = " m a i n b a r l i g h t " > < p s t y l e = " f o n t - s i z e : 2 p x ; " > < t a b l e w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 1 3 " b o r d e r = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " > < t r h e i g h t = " 1 3 " v a l i g n = " t o p " > < t d a l i g n = " l e f t " h e i g h t = " 1 3 " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / W A I C E N T / f a o i n f o / e c o n o m i c / g i e w s / S P A N I S H / s m i a . h t m " > s i s t e m a m u n d i a l d e i n f o r m a c i n y a l e r t a s o b r e l a a g r i c u l t u r a y l a a l i m e n t a c i n < / a > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / p > < / t d > < / t r > < t r h e i g h t = " 2 " > < t d w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 2 " c l a s s = " m a i n b a r d a r k " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 2 " > < / t d > < / t r > < t r h e i g h t = " 1 2 " > < t d h e i g h t = " 1 2 " a l i g n = " l e f t " > < i m g n a m e = " c a p t i o n " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " a l t = " " w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 1 2 " b o r d e r = " 0 " > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " w i d t h = " 7 5 0 " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r = " 0 " > < t r v a l i g n = " t o p " > < t d c l a s s = " f o o d - o u t l o o k " v a l i g n = " t o p " c o l s p a n = " 2 " > p e r s p e c t i v a s a l i m e n t a r i a s < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " > N o . 3 < / t d > < t d a l i g n = " r i g h t " > R o m e , j u n i o 2 0 0 3 < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " w i d t h = " 7 5 0 " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r = " 0 " > < t r v a l i g n = " t o p " > < t d > < u l > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 1 . h t m " > n o t i c i a s m s i m p o r t a n t e s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 2 . h t m " > H E C H O S B S I C O S D E L A S I T U A C I N M U N D I A L D E L O S C E R E A L E S < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 3 . h t m " > C e r e a l e s < / a > < / l i > < U L > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 3 . h t m " > R e s u m e n d e l a o f e r t a y l a d e m a n d a < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 4 . h t m " > R e c u a d r o : E m e r g e n c i a s a l i m e n t a r i a s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 5 . h t m " > P e r s p e c t i v a s a c t u a l e s s o b r e l a p r o d u c c i n y l a s c o s e c h a s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 6 . h t m " > C o m e r c i o < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 7 . h t m " > E x i s t e n c i a s r e m a n e n t e s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 8 . h t m " > R e c u a d r o : F u e r t e d i s m i n u c i n d e l a s e x i s t e n c i a s m u n d i a l e s d e c e r e a l e s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 0 9 . h t m " > P r e c i o s d e e x p o r t a c i n < / a > < / l i > < / U L > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 0 . h t m " > F l e t e s m a r t i m o s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 1 . h t m " > Y u c a < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 2 . h t m " > S e m i l l a s o l e a g i n o s a s , a c e i t e s y h a r i n a s o l e a g i n o s a s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 3 . h t m " > L e g u m b r e s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 4 . h t m " > A z c a r < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 5 . h t m " > F e r t i l i z a n t e s < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 6 . h t m " > C u a d r o s d e l a p n d i c e < / a > < / l i > < l i > < a h r e f = " y 9 6 4 3 s 1 7 . h t m " > N O T A E S T A D I S T I C A < / a > < / l i > < / u l > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e a l i g n = " c e n t e r " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " w i d t h = " 7 5 0 " > < t r h e i g h t = " 2 " > < t d c o l s p a n = " 4 " c l a s s = " m a i n b a r d a r k " h e i g h t = " 2 " w i d t h = " 7 5 0 " > < i m g h e i g h t = " 2 " w i d t h = " 7 5 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " > < / t d > < / t r > < t r > < t d c l a s s = " m a i n b a r l i g h t " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / e s / s p a n i s h / i n d e x _ e s . h t m " > D e p a r t a m e n t o E c o n m i c o y S o c i a l < / a > < / p > < / t d > < t d c l a s s = " m a i n b a r l i g h t " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / W A I C E N T / f a o i n f o / e c o n o m i c / g i e w s / S P A N I S H / a b o u t s . h t m " > Q u i e n e s s o m o s < / a > < / p > < / t d > < t d c l a s s = " m a i n b a r l i g h t " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / W A I C E N T / f a o i n f o / e c o n o m i c / g i e w s / S P A N I S H / d i s c l s . h t m " > E x o n e r a c i n < / a > < / p > < / t d > < t d c l a s s = " m a i n b a r l i g h t " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o p y r i g h . h t m # s p a n i s h " > F A O , 2 0 0 3 < / a > < / p > < / t d > < / t r > < t r h e i g h t = " 2 " > < t d c o l s p a n = " 4 " c l a s s = " m a i n b a r d a r k " h e i g h t = " 2 " w i d t h = " 7 5 0 " > < i m g h e i g h t = " 2 " w i d t h = " 7 5 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . f a o . o r g / c o m m o n / i m a g e s / s p a c e r . g i f " > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < p > < / p > < p > < / p > < / b o d y > < / h t m l >