Photo 5. Sharri Mountain pasture of Kosovo, (Brezovica).
Back