Αγροτική πληροφόρηση - Πληροφοριακό σύστημα AGRIS (FAO) : Προοπτικές για καλύτερη εκμετάλευση και ευρύτερη ελληνική συμμετοχή

التّلخيص

Is presented the international informative system for agriculture AGRIS, is analyzed his aim, is described the possibilities that provide the system in the information of individuals that deals with the agricultural subjects, but also in the international projection of scientists that provides data in the system. Is described also the significance of AGRIS, the countries that participate, the subject units that covers, the work that becomes from Centres AGRIS of countries-members and from national centre AGRIS in Greece, the software that is used and proposed metres for the further growth and its exploitation in Greece.

Description

Θεοφιλίδου, Κ. and Καζάζης, Ε. Αγροτική πληροφόρηση - Πληροφοριακό σύστημα AGRIS (FAO) : Προοπτικές για καλύτερη εκμετάλευση και ευρύτερη ελληνική συμμετοχή., 1996 . In 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη (GR), 1996. [Conference paper]