Đại diện FAO
Việt Nam

Văn Phòng Đại diện FAO tại Việt Nam

3 Nguyên Gia Thiều , Hà nội, Việt Nam.
Tel.04 39424694; 04 39423239; 04 39424208
Fax. 04 39423257
Email : FAO-VN@fao.org
Giờ làm việc : Thứ hai - Thứ sáu : 8.00 - 17.30

Ông Jong-Ha Bae
Đại diện FAO tại Việt Nam
Email : JongHa.Bae@fao.org

Ông Nguyễn Song Hà
Trợ lý Đại diện FAO tại Việt Nam (Chương trình)
Email : SongHa.Nguyen@fao.org

Ông Trinh Duy Hung
Trợ lý Đại diện FAO tại Việt Nam (Hành chính)
Email : Hung.trinh@fao.org

Mr. Scott Newman
Điều phối viên cao cấp
Chương trình Cúm gia cầm tại Việt Nam ECTAD
Email : Scott.Newman@fao.org

 


 


FAO Offices in the region: