Đại diện FAO
Việt Nam

Hội thảo về hệ thống thanh tra an toàn thực phẩm tại Việt nam

Hội thảo về hệ thống thanh tra an toàn thực phẩm  tại Việt nam

30 Jul 2012 -- Hôm nay tại Hà Nội, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên hợp quốc tổ chức một hội thảo trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực cho Hệ thống thanh tra thực phẩm tại Việt nam”, được tài trợ bởi Quỹ Kế hoạch Chung của LHQ.

Dự án đóng góp 780.738 USD để thực hiện các hoạt động của dự án từ năm 2009 đến tháng 7/2012. Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Cục ANVSTP) và Bộ Y tế được Chính phủ giao cho nhiệm vụ thực hiện dự án, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh, và an toàn thực phẩm.

Dự án hỗ trợ này của FAO tập trung củng cố năng lực cho hệ thống thanh tra an toàn thực phẩm từ cấp trung ương đến cấp địa phương của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan của Việt Nam.

Dự án đã hỗ trợ Chính phủ đạt được các kết quả đầu ra sau:

1. Khung pháp lý phụ trợ cho hợp phần thanh tra trong hệ thống quản lý thực phẩm được hoàn thiện và củng cố;
2. Một chương trình thanh tra thực phẩm quốc gia được xây dựng ;
3. Đảm bảo luôn có một lực lượng cán bộ thanh tra được đào tạo tốt hơn; và
4. Xây dựng được cách tiếp cận xuyên ngành có điều phối cho hoạt động thanh tra thực phẩm.

Về ảnh hưởng của khung pháp lý và chính sách, một khung  toàn diện cho hệ thống thanh tra đã được củng cố thông qua việc đánh giá dựa trên bằng chứng các dịch vụ thanh tra an toàn thực phẩm tại các cấp khác nhau của Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, và Bộ Công Thương.

Một trọng tâm khác của dự án là xây dựng năng lực cho các dịch vụ thanh tra an toàn thực phẩm. Đôi ngũ cán bộ, cán bộ quản lý, và lãnhđạo Bộ Y tế đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập mạng lưới các đơn vị thanh tra an toàn thực phẩm ở 63 tỉnh thành. Các khóa tập huấn cho hàng trăm cán bộ quản lý về thanh tra an toàn thực phẩm từ rất nhiểu bộ ngành khác nhau đã được tổ chức, tập trung vào những lĩnh vực mới như nước uống, nước khoáng, sữa, và rượu vang. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và giáo trình tập huấn cũng đã được xây dựng.

Về tổng thể, nhìn chung các hoạt động này đã giúp nâng cao năng lực cho các hệ thống thanh tra chuyên ngành thực phẩm tại Việt Nam.

Để có thêm thông tin, đề nghị liên hệ Chị Nguyễn Thị Hương
Tel: 04- 39424208 (ext 40)
Email: huong.nguyenthi@fao.org