Đại diện FAO
Việt Nam

Hội thảo đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Chung của Liên Hợp Quốc (LHQ) về hỗ trợ cộng đồng nông thôn.

Hội thảo đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Chung của Liên Hợp Quốc (LHQ) về hỗ trợ cộng đồng nông thôn.

Hà Nội, Việt Nam, 06 Aug 2014 -- Hôm nay, hội thảo khởi động dự án mới nhằm giải quyết nhu cầu cho các cộng đồng nông thôn đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình chung ba năm này sẽ “Hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn Mới”. Chương trình sẽ giúp Chính phủ Việt Nam nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và mức sống cho người dân nông thôn. Dự kiến chương trình sẽ thu được những kết quả  góp phần tạo dựng một môi trường chính sách ...

Videos
Sự nguy hiểm của cúm gia cầm
Tiếp cận cộng đồng trong mô hình nông thôn mới
The Danger of Avian Influenza movie vn

Văn phòng FAO vùng trong khu vực

 
World Food Day
Avian Influenza
World Summit on Food Security
Dream Asia