Đại diện FAO
Việt Nam

Thông báo của Tổ chức FAO tại Việt Nam về Cuộc thi Viết toàn quốc 2014 kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10

Thông báo của Tổ chức FAO tại Việt Nam về Cuộc thi Viết toàn quốc 2014 kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10

Hà Nội, Việt Nam, 14 Jul 2014 -- Thông báo của Tổ chức FAO tại Việt Nam về Cuộc thi Viết toàn quốc 2014 kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10Chủ đề:  Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong canh tác hộ gia đình 1.    Bối cảnhNhân kỷ niệm ngày Lương Thực Thế giới 16 tháng 10 năm 2014, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO)  và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho ...

Videos
Sự nguy hiểm của cúm gia cầm
Tiếp cận cộng đồng trong mô hình nông thôn mới
The Danger of Avian Influenza movie vn

Văn phòng FAO vùng trong khu vực

 
World Food Day
Avian Influenza
World Summit on Food Security
Dream Asia