FAO.org

Home > Region_collector > Europe and Central Asia > Resources > Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in the Western Balkans
FAO Regional Office for Europe and Central Asia

Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in the Western Balkans

These reports are prepared under the FAO project ‘Enhancement of Disaster Risk Reduction and Management (DRR/M) capacities and mainstreaming of Climate Change Adaptation (CCA) practices into the Agricultural Sector in the Western Balkans (TCP/RER/3504).

  1. Comprehensive analysis of the disaster risk reduction and management system for agriculture in Albania
  2. Analizë gjithëpërfshirëse e reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe e sistemit të menaxhimit për bujqësinë në Shqipëri
  3. Comprehensive analysis of the disaster risk reduction and management system for the agriculture sector 
    The Former Yugoslav Republic of Macedonia
  4. Сеопфатна анализа на системот за управување и намалување на ризиците од катастрофи во земјоделскиот сектор Поранешна Југословенска Република Македонија
  5. Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in Montenegro
  6. Analiza sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje rizicima od katastrofa za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori
  7. Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in Serbia
  8. Sveobuhvatna analiza sistema smanjenja rizka i upravljanja rizicima od katastrofa u poljoprivrednom sektoru Republika Srbija

 

 Publication search