FAOLEX قاعدة البيانات
Date of text: 09 November 1982

السياسات

التشريع

البيئة

Date of text: 11 August 1983
Date of text: 26 March 2010
Date of text: 12 July 2019
Date of text: 18 November 1983

الأنواع البرية والنظم الايكولوجية

Date of text: 01 July 2003
Date of text: 26 June 2004
Date of original text: 09 August 1983 (17 August 2011)

الاتفاقات الدولية