FAOLEX قاعدة البيانات

البوسنة والهرسك - Water - شاهد المزيد

Date of text: 21 July 2010
Date of text: 26 November 2008
Date of text: 13 November 2006
Date of text: 29 October 1999
Date of text: 22 February 2018
Date of text: 28 April 2004