FAOLEX قاعدة البيانات

بيلاروس - Forestry - شاهد المزيد

Date of text: 24 December 2015
Date of text: 02 May 2013
Date of original text: 27 December 2005 (29 December 2007)
Date of original text: 27 March 2001 (30 December 2004)
Date of original text: 29 March 2002 (17 May 2005)
Date of original text: 21 December 2001 (28 February 2005)
Date of original text: 06 December 2001 (28 February 2005)
Date of original text: 23 September 2002 (28 February 2005)
Date of original text: 27 March 2003 (28 February 2005)
Date of original text: 21 February 2003 (17 February 2005)
Date of original text: 30 October 1993 (22 September 2004)
Date of original text: 06 December 2001 (22 September 2004)
Date of original text: 29 March 2002 (01 July 2002)
Date of text: 28 December 1998