FAOLEX قاعدة البيانات

بيلاروس - Land and soil - شاهد المزيد

Date of text: 23 July 2008
Date of text: 18 December 1991
Date of text: 12 December 1990
Date of text: 12 July 2013
Date of text: 22 March 1999
Date of text: 11 December 1990
Date of original text: 22 October 1992 (16 March 2004)