FAOLEX قاعدة البيانات

نيجيريا - Livestock - شاهد المزيد

Date of original text: 1988 (07 February 2013)
Date of text: 03 February 2017
Date of original text: 12 September 1969 (28 February 2013)
Date of original text: 28 May 2007 (21 February 2013)
Date of original text: 06 October 1942 (14 February 2013)
Date of original text: 1970 (12 February 2013)
Date of original text: 1942 (1954)
Date of original text: 22 December 1969 (28 February 2013)
Date of original text: 1953 (28 February 2013)
Date of original text: 1951 (1954)
Date of text: 27 August 1991
Date of text: 27 August 1991
Date of text: 01 August 1991
Date of text: 01 August 1991
Date of text: 01 August 1991
Date of text: 01 August 1991
Date of text: 01 August 1991