FAOLEX数据库
Date of text: 16 December 1992

政策

法律

农业

Date of original text: 29 June 2000 (01 July 2017)
Date of original text: 24 September 1997 (01 December 2017)

种植植物

Date of original text: 29 April 2004 (01 December 2017)
Date of original text: 25 October 2000 (01 July 2017)
Date of original text: 12 June 1998 (01 November 2017)

环境

Date of original text: 05 December 1991 (01 July 2017)
Date of text: 01 December 2020
Date of text: 14 July 2016
Date of original text: 02 May 2012 (01 January 2019)

渔业

Date of original text: 10 February 2004 (01 July 2017)
Date of original text: 13 July 1999 (01 January 2018)
Date of original text: 13 April 2004 (01 April 2018)
Date of text: 13 June 2012

土地和土壤

Date of original text: 12 May 1992 (01 January 2018)
Date of original text: 21 March 2002 (01 January 2018)

牲畜

Date of original text: 17 May 2000 (01 July 2017)
Date of original text: 13 July 1999 (01 January 2018)
Date of original text: 15 March 1996 (01 July 2017)
Date of original text: 15 April 1992 (01 November 2017)

野生物种和生态系统

Date of original text: 27 November 2001 (01 January 2018)
Date of original text: 19 February 1992 (01 January 2018)
Date of text: 10 February 2004
Date of text: 18 April 2003

杂项

Date of text: 28 November 2000
Date of text: 28 November 2000
Date of text: 24 January 1997
Date of original text: 16 December 1992 (01 July 2020)

国际协议