FAOLEX数据库
Date of original text: 05 February 1917 (07 May 2020)

政策

法律

农业

Date of original text: 23 February 1992 (25 June 2018)
Date of original text: 13 November 2001 (12 April 2019)
Date of original text: 26 December 2002 (26 December 2012)

种植植物

Date of text: 30 January 2006
Date of original text: 21 October 1996 (30 March 2012)
Date of original text: 30 November 1993 (14 November 2017)

土地和土壤

Date of original text: 23 February 1992 (25 June 2018)
Date of original text: 23 December 1987 (19 January 2018)
Date of original text: 11 March 2008 (25 June 2018)
Date of original text: 23 February 1992 (23 January 1998)

水资源

Date of original text: 27 November 1992 (16 January 2020)
Date of text: 01 January 1998
Date of original text: 23 December 1987 (19 January 2018)
Date of original text: 11 January 1994 (25 August 2014)

国际协议