Emergency Centre for Transboundary Animal Disease (ECTAD) - Viet Nam

News

The incursion of African Swine Fever virus in Viet Nam last 2019 exposed the country’s 2.5 million pig-raising households to catastrophic financial losses. The culling of more than six million pigs after ASF spread to all 63 provinces in Viet...

Ba Ria City. The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Ministry of Health (MOH), Ba Ria-VungTau People’s Committee, Food and Agriculture Organization...

Thành phố Bà Rịa, – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,  Bộ Y tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác Một...

09/05/2019, Da Nang, Viet Nam. A close and effective collaboration between the two disciplines of epidemiology and laboratory is an important foundation for disease surveillance, disease prevention and capacity development. Annual meetings of the Network of Epidemiology and Laboratory (Epi-Labnet)...

09/05/2019, Đà Nẵng, Việt Nam. Sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa dịch tễ học và phòng thí nghiệm là nền tảng quan trọng để giám sát dịch bệnh, phòng bệnh và phát triển năng lực. Hội nghị...

« Previous 1 2 3 4 5 ... 16