FAO i Norden

FAO:s nordiska informationskontor

Som ett led i FAO:s decentraliseringsprocess togs ett initiativ till en informationsverksamhet för de nordiska länderna med syfte att öka kunskapen om FAO. Sedan maj 2006 finns därför FAO Norden som med ett kontor i Stockholm ska fungera som bas för denna verksamhet.

FAO Norden sprider kunskap i de nordiska länderna huvudsakligen genom pressutskick till journalister och allmänhet och genom att tillhandahålla denna hemsida på svenska. Vi besvarar också frågor från journalister och medverkar i och anordnar olika seminarier i alla de nordiska länderna. Den 16 oktober varje år anordnar vi aktiviteter i samband med Världshungerdagen.

Jakob Lundberg, informationsansvarig, FAO Norden

last updated:  Thursday, April 26, 2012