FAO i arbete

FAO besitter unik kompetens inom sitt breda ansvarsområde. FAO som organisation är mer känt i låginkomstländer än i industriländer då mycket av organisationens arbete är inriktat på kunskapsöverföring och uppbyggnad av nationella och lokala institutioner i länder som saknar tryggad livsmedelsförsörjning. Mycket av FAO:s arbete utförs direkt i fält.

Arbetet handlar i första hand om att trygga livsmedelsförsörjningen för hela världens befolkning, men även att se till att maten är säker att konsumera.

En stor del av FAO:s arbete är förebyggande för att förhindra att människors livsmedelsförsörjning hotas långsiktigt vid naturkatastrofer eller i samband med väpnade konflikter. FAO:s arbete är där inriktat på att så fort som möjligt se till att människor själva på nytt kan producera sin mat och trygga livsmedelsförsörjningen på längre sikt.

FAO bedriver en omfattande informationsverksamhet som syftar till att uppmärksamma och öka kunskaperna om orsakerna till hunger och undernäring i hela världen. Aktiviteter som de som äger rum på Världshungerdagen den 16 oktober är ett sätt att nå ut till beslutsfattare, en bredare allmänhet, vetenskapssamhället och frivilligorganisationer.

Här kan du läsa mer om hur FAO praktiskt arbetar ute i världen med bland annat förebyggande varningssystem, säker mat, katastrofinsatser och informationsarbete.

last updated:  Wednesday, April 3, 2013