Pressrum

I pressrummet arkiveras FAO:s nyheter och pressmeddelanden på svenska. Här finns mycket information om det som händer och har hänt i FAO och organisationens arbete. Pressrummet innehåller även länkar till nordisk media som på ett eller annat sätt omnämner FAO eller organisationens arbete. Slutligen innehåller pressrummet ett par länkar till FAO:s internationella hemsida. Dessa är av glädje om man är intresserad av FAO:s reportage, dokumentärer och webbradiosändningar.


Senaste nyheterna

OECD-FAO spår minskad tillväxt för jordbruksproduktionen i världen 7 June 2013 Utvecklingsländernas marknadskraft ökar - fokus på Kina. Enligt en ny rapport från OECD och FAO förväntas jordbruksproduktionen i världen öka med 1,5 procent per år under de kommande tio åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxt på 2,1 procent mellan år 2003 och 2012. [more]
FAO- Prioritera kampen mot felnäring 4 June 2013 Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen. [more]
Explosionsartad ökning av maneter hotar fiskbestånd 30 May 2013 Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter leder till ond cirkel. Enligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter. [more]
Kassava – en gröda med framtiden för sig 28 May 2013 FAO förordar hållbara odlingsmetoder som svar på en ökad efterfrågan. Save and Grow ( bevara och odla ) är miljövänliga odlingsmetoder som initierats av FAO. Odlingsmetoderna kan på ett hållbart sätt öka avkastningen på kassava med upp till 400 procent och samtidigt bidra till att förändra synen på denna stapelföda från att vara basvara för fattiga människor till en gröda för alla på 2000-talet. [more]

Fler nyheter - till nyhetsarkivet

last updated:  Monday, January 28, 2013