A/H1N1 eller svininfluensan

Influensaviruset A/H1N1 (svininfluensan) har drabbat ett stort antal människor över hela världen. Under 2009 uppgraderades viruset från nivån 5 till nivå 6, den högsta graden på den sexgradiga pandemiskalan. Det betydde att A/N1H1-viruset klassades som en fullskalig pandemi och att viruset spridit sig över flera regioner.

Den 10 augusti 2010 förklarade WHO att svininfluensan gått över i en post-pandemisk period och alltså inte längre befinner sig i nivå 6 av pandemiskalan. Det betyder dock inte att A/H1N1-viruset försvunnit. "Baserat på erfarenheter från tidigare pandemier förväntar vi oss att H1N1-viruset nu kommer börja bete sig som ett vanligt säsongsinfluensavirus och fortsätta cirkulera ytterligare ett par år framöver", säger WHO:s generaldirektör Dr. Margaret Chan.

Hur uppkom viruset?

Enligt Jan Slingenbergh, djurhälsoexpert på FAO, består viruset av åtta DNA-segment och fem av dessa kommer ursprungligen från gris, två från fågel och ett från människa. "Initialt var förvirringen stor och vissa trodde att hela genuppsättningen kom från gris", säger Slingenbergh.

FAO menar att rubriceringen "svininfluensa" är olycklig. FAO, Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har kommit överens om att inte kalla sjukdomen för ”svininfluensa” utan ”A/H1N1-influensa”. FAO understryker att det inte finns någon anledning att slakta djur för att förhindra A/H1N1-virusets spridning. Fläskkött och fläskprodukter som hanterats enligt hygienföreskrifter från FAO:s och WHO:s Codex Alimentarius-kommission kan inte vara en smittokälla.

Vilka drabbas?

A/H1N1 har vissa särdrag med avseende på vilka som drabbas. Vi vet att viruset framförallt drabbar yngre människor, vilket insamlad data visar tydligt. I nästa alla regioner där viruset fått spridning har en majoritet av virusbärarna varit personer under 25 år. Av de som smittats har cirka 2 procent blivit allvarligt sjuka och många av dessa har senare utvecklat en livshotande lunginflammation. Majoriteten av de som kommit så långt i sin sjukdomsutveckling är personer mellan 30 och 50. A/H1N1-viruset skiljer sig således från vanlig säsongsinfluensa, som främst har allvarlig utgång för gamla och svaga personer.

Vad har FAO gjort?

2006 upprättade FAO och OIE ett gemensamt kriscentrum för att följa och omedelbart kunna ingripa vid kriser som fågelinfluensan och andra utbrott av smittsamma djursjukdomar.

När influensan utbröt i april 2009 skickade FAO omedelbart en grupp från FAO:s och OIE:s krisgrupp för djurhälsa till Mexiko för att bistå regeringen att utvärdera den epidemiologiska siatuationen i landets grisuppfödningssektor. Under spridningsförloppet hade FAO ett nära samarbete med WHO, OIE och andra nationella och internationella aktörer.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012