Rapporter

FAO är ett fackorgan och en kunskapskälla om jordbruk, skogsbruk, fiske och hållbar utveckling. Varje år ger FAO ut cirka 350 tekniska publikationer inom alla specialområden. FAO ger även ut ett antal regelbundet återkommande rapporter om tillståndet i världen för hunger, jordbruk, jordbruksvaror, skog och fiske.

Sedan 1998 har över 6000 dokument konverterats till elektroniskt format för att bli nerladdningsbara i full text. Dessa kan du hitta utan kostnad på FAO:s sökkatalog för elektroniska publikationer. 

Hungerrapport: SOFI

                                                    

Skogsrapport: SOFO

Mark- och vattenrapport: SOLAW     

Fiskerapport: SOFIA

Jordbruksrapport: SOFA           

Jordbruksmarknadsrapport: SOCO

                                                                                                                    

last updated:  Monday, January 14, 2013