Skogsrapport

FAO:s rapport om skogar och skogsbruk, The State of the World's Forests (SOFO), ges ut vartannat år med syftet att ge beslutsfattare, skogsforskare, det civila samhället och de som arbetar som skogsnäringen en övergripande, objektiv och global översikt av ämnet.


The State of the World's Forests (SOFO) 2011

SOFO 2011

Pressmeddelande om SOFO 2011


The State of the World's Forests (SOFO) 2009

SOFO 2009

Pressmeddelande om SOFO 2009


The State of the World's Forests (SOFO) 2007

SOFO 2007

.


Äldre SOFO-rapporter

SOFO 2005

SOFO 2003

SOFO 2001

SOFO 1999

SOFO 1997

SOFO 1995

last updated:  Thursday, May 10, 2012