Fiskerapport

FAO:s rapport om fiske och vattenbruk (akvakultur), The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), kommer ut vartannat år med syfte att ge beslutsfattare, civila samhället och de som arbetar i branschen en övergripande, objektiv och global översikt av ämnet men även att varna för överexploatering av fiskeresurser, olagligt och underrapporterat fiske och utfiskning.


The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2010

SOFIA 2010

Pressmeddelande om SOFIA 2010


The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2008

SOFIA 2008

Pressmeddelande om SOFIA 2008


The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2006

SOFIA 2006


Äldre SOFIA-rapporter

SOFIA 2004

SOFIA 2002

SOFIA 2000

SOFIA 1998

SOFIA 1996

last updated:  Friday, April 27, 2012