VerksamhetsomrÄden

FAO arbetar med många olika frågor. Arbetet delas in i sex verksamhetsområden; ekonomiska och sociala frågor, jordbruksfrågor, skogsfrågor, fiskerifrågor, hållbar utveckling och tekniskt samarbete.

Ekonomiska och sociala frågor  Jordbruk
  Skog Fiske och vattenbruk
 Naturresurser och miljö Tekniskt samarbete

                      

last updated:  Tuesday, January 15, 2013