Seminarier under 2010

Landsmöte i norsk bonde og småbrukarlag

Lördagen den 6 november deltog FAO:s nordiska infomationsansvarige, Jakob Lundberg, vid landsmötet för norska bonde- och småbrukarlagen i Bergen, Norge. Landsmötet var ett heldagsseminarium där även bland annat Norges jordbruksminister Lars Peder Brekk deltog. Jakob höll i en presentation på temat "En mrd. sultne – utfordringer for en framtidig matproduksjon". 

Jakobs presentation "En mrd. sultne – utfordringer for en framtidig matproduksjon" 


 FN-dagen på Stockholms Centralstation - med millenniemålen i fokus

För fjärde året i rad anordnade åtta organisationer inom svenska ”FN-familjen” ett event på Stockholms Centralstation den 22 oktober för att uppmärksamma FN-dagen (24 oktober). I år var temat millenniemålen. Under dagen kunde besökare och resenärer lyssna till engagerade talare, göra sin röst hörd genom att skriva ner sina tankar om hur världen kan bli rättvisare på en klottervägg och titta på en utställning om millenniemålen. Bland de 40-talet talare som gav sina perspektiv på utmaningarna kring de åtta millenniemålen fanns bland andra Birgitta Ohlsson, EU-minister; Mark Levengood, författare och UNICEF-ambassadör; Carolina Klüft, idrottare och FN-förbundets ambassadör; Anders Berntell och Karin Lexén, SIWI; Julia Schalk, RFSU och företrädare för arrangörsorganisationerna (Se hela talarlistan).


Några citat från klotterväggen- hur gör vi världen mer rättvis?:

”Meet new people as old friends and amazing things can happen”

“Alla gör något för någon istället för att någon gör något för alla”

”Droppar i havet är väldigt viktiga för dem som är törstiga”

”Glöm skillnaderna – alla är lika!”

Vi som arrangerade FN-dagen vill uppmana dig att engagera dig till stöd för millenniemålen och en rättvisare värld!

Arrangörer "FN-familjen":
FN-förbundet
FN:s flyktingorgan UNHCR
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO
FN:s utvecklingsprogram UNDP

Stockholms FN-förening
Svenska Unescorådet
UNICEF Sverige
UNIFEM nationell kommitté i Sverige


Världshungerdagen 2010 i Stockholm, Sverige

I Sverige uppmärksammades Världshungerdagen den 15 oktober med ett seminarium på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Temat för dagen var Förenade mot hungern, med fokus på småbrukares möjligheter och hinder.

Åke Barklund, KSLA, hälsade välkomna och följdes av visning av FAO:s video för 2010 års Världshungerdag som presenterades av Jakob Lundberg, FAO Norden. Johan Kuylenstierna, UN Water, inledde seminariet i egenskap av moderator och efter honom talade Tomas Dahlman, Jordbruksdepartementet, om Sveriges arbete med en tryggad tillgång till mat. Lebesse Adanech Onke, från etiopiska Mekane Yeses-kyrkan var första talare och rapporterade från gräsrotsnivå om Food security & rural development with a smallholder perspective from Ethiopia - prospectives & limitations. Gunnar Rundgren, konsult i ekologiskt lantbruk, pratade om Markets, certification & export – possibilities & constraints for smallholder. Nästa talare var Linley Chiwona Karltun, Sveriges Lantbruksuniversitet, med temat Food safety and security in a changing climate - enhancing the role of women. Sista talare var Barbara Ekwall, chef för enheten för Rätten till mat på FAO, som talade om Perspectives on the Right to food.

Efter presentationerna samlades talarna för en paneldebatt, där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Det var en blandad publik med journalister, studenter och representanter från myndigheter, frivilligorganisationer, vetenskapssamhället och allmänheten. Seminariet arrangerades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-kommittén och Svenska kyrkan.

Läs mer om Världhungerdagen 2010Den globala livsmedelsförsörjningen

Torsdagen den 9 september deltog Jakob Lundberg, FAO:s informationsdirektör i Norden, i den kungl. skogs- och lantbruksakademien sammakomst och seminarium som en av tre föreläsare med efterföljande diskussionstillfälle. Temat under eftermiddagen var Den globala livsmedelsförsörjningen - är dagens produktionsmetoder och konsumtionsmönster hållbara i en värld med växande befolkning? Jakob talande om en allt större befolkning som lider av hunger och både utmaningarna och möjligheterna som finns för att uppnå en värld utan hunger.Profitable link agriculture - sanitation

Den 3 september deltog Jakob Lundberg, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, i seminariet Profitable link agriculture - sanitation. Han talade om One billion people hungry – a Swedish perspective on food security.Den goda maten

Den 13 mars 2010 deltog Jakob Lundberg, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, i de Ekologiska Lantbrukarnas årsstämma i Örebro. "Det ekologiska lantbrukets påverkan på den goda maten" diskuterades och Jakob Lundberg talade om Mat till en växande befolkning.Framtida for norsk matproduksjon og landbruket i fjellbygdene

Den 9-10 mars talade Jakob Lundberg, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, om "En hållbar matproduktion för 2050 - hur föder vi en växande världsbefolkning?" i seminariet Om hur maten i världen kan påverka den norska jordbrukspolitiken och jordbruket.

last updated:  Friday, July 1, 2011