Seminarier under 2009

FIAN i Almedalen

Under Almedalen 2009 deltog Jakob Lundberg, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, i en diskussion om de nya siffrorna på hur många som svälter i världen: 1,02 miljarder, samt hur FAO hanterar livsmedelskrisen.


Hållbar konsumtion i förhållande till jordens resurser

Den 6 maj deltog Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, i ett panelsamtal om hållbar konsumtion på Stockholms Universitets temadagar "Green Future".


Livestock – environmental issues and options 

Den 29 april höll Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, en föreläsming om den globala boskapsuppfödningen på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Utifrån FAO:s omfattande rapport Livestock's long shadow och annan relevant forskning talade Christina Engfeldt om hur boskappfödningen påverkar miljön och vilka valmöjligheter som finns.Sveriges Energiting –  Debatten om biodrivmedlen!

Den 12 mars deltog Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, i en debatt om biodrivmedel på Sveriges Energiting. Biodrivmedel har bidragit till ökade livsmedelspriser mellan 2006 och 2008 och till ökande hunger.  

Christina Engfeldts presentation "Kopplingen mellan biodrivmedel och livsmedel" 


Hur kan köttkonsumtionens påverkan på klimatet minskas?

Den 25 februari inledde Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, ett seminarium i Riksdagen om hur köttkonsumtionens klimatpåverkan kan minskas. Utifrån FAO:s omfattande rapport Livestock's long shadow och annan relevant forskning talade Christina Engfeldt om hur boskappfödningen påverkar miljön och vilka valmöjligheter som finns.

Christina Engfeldts presentation "Boskapsuppfödningen – miljöpåverkan och valmöjligheter" Dag om klimatfrågor i Växjö: Ditt goda val ger världen hopp!

Den 8 februari gästföreläste Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, på en dag om klimatrågor i Växjö med temat Ditt goda val ger världen hopp! Föreläsningen behandlade globalt tryggad tillgång till mat och utmaningar från bland annat klimatförändringar.

Christina Engfeldts presentation "Klimat och miljö i förändring - varifrån ska vi få vår mat?" 

last updated:  Wednesday, March 30, 2011