Seminarier under 2008

Jordbruksdepartementets interna seminarium

Den 10 december 2008 presenterade Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, FAO:s senaste rapport om hunger The State of Food Insecurity in the World 2008. Presentationen ägde rum i samband med Jordbruksdepartementets interna seminarium. Presentationen redogör för utvecklingen av ökad hunger och de höga matprisernas inverkan. 

Christina Engfeldt presentation "FAO:s Hungerrapport 2008" 


Tillstånd och Trender

Den 3 december gästföreläste Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, på kursen Tillstånd och Trender på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Föreläsningen behandlade ämnet Höga livsmedelspriser - hot eller möjlighet för världens fattiga. Presentationen förklarar orsakerna till varför livsmedelspriserna började stiga kraftigt i slutet av 2006 samt varför världens fattiga inte lyckades dra fördel av det höga prisläget. På så sätt ger presentationen en god överblick över vad som behöver ändras för att fattiga människor ska kunna försörja sig inom jordbruket och därmed minska hungern.

Christina Engfeldts presentation "Höga livsmedelspriser - hot eller möjlighet för världens fattiga" 


Jordbruksverkets lunchseminarium

Den 28 november 2008 höll Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, en presentation för personalen på Jordbruksverket i Jönköping. Presentationen ger en god överblick för hur FAO arbetar, alltså organisationens mål och verksamhet. Presentationen utgör en god grund för den som är intresserad av FAO:s organisering och FAO:s arbete inom vissa aktuella frågor.

Christina Engfeldts presentation "FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation - mål och verksamhet" The International Year of the Potato: the Swedish Perspective

Den 25 november 2008 anordnade New World Order Development Forum en konferens på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Konferensen syftade till att uppmärksamma att 2008 utsetts till FN:s internationella potatisår samt belysa det internationella potatisåret ur ett svenskt persepktiv. Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, inbjöds att hålla en presentation om potatisens betydelse för minskad hunger och fattigdom. Presentationen förklarar betydelsen av ökad potatisproduktion för tryggad tillgång till mat.  

Christina Engfeldts presentation "The Potato to Defeat Hunger and Poverty" 


Genmodiferade organismer och ekologisk odling - en möjlig ekvation?

Den 12 november 2008 anordnade Initiativ Närodlat ett seminarium i Ytterjärna i samarbete med Antroposofiska Sällskapet. Temat för seminariet var Genmodifierade organismer och ekologisk odling - en möjlig ekvation? Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden inbjöds för att hålla en presentation och för att delansvara för en workshop. Presentationen redogör för utvecklingen av odling av GMO samt FAO:s hållning i frågan.

Christina Engfeldts presentation "Befrämjar genmodifierng tillgängligheten till mat för människor världen över?" Risk Assessment of Global Agrifood Production Chains

Den 5-6 november 2008 anordnades ett symposium till ära av NJF:s 90 års jubileum. Symposiet ägde rum i Helsingfors under temat Risk Assessment of Global Agrifood Production Chains. Christina Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, var en av de inbjudna talarna. Presentationen redogör för tryggad tillgång till mat för alla med de utmaningar som klimatförändringarna och satsningarna på bioenergi utgör. Presentationen ger en god överblick för de bakomliggande orsakerna till höga matpriser.

Christina Engfeldts presentation "How Can We Secure Food for All? The Challenges of Climate Change and Bioenergy" 


Ska vi kasta in handduken – eller byta ut den?

Den 3 april 2008 anordnade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, seminariet Ska vi kasta in handduken – eller byta ut den? Produktion och export av textilier är mycket viktiga i många länders ekonomi. Samtidigt ifrågasätts såväl de sociala som miljömässiga villkoren för produktionen allt mer. Christiana Engfeldt, ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden, m.fl. belyste produktion och konsumtion av textilier ur olika perspektiv och diskuterade huruvida det går att förena de olika anspråken – bättre miljö, rimliga arbets- och livsvillkor och en fortsatt hög konsumtion.

Christina Engfeldts presentation "Textilieproduktionens sociala och ekonomiska roll" 

last updated:  Wednesday, March 30, 2011