Seminarier under 2007

Sida Development Area: Climate Change, Food Security and Poverty Reduction.

Den 27 september 2007 arrangerade Sida tillsammans med Naturskyddsföreningen ett forum för 120 centralt placerade aktörer från utvecklingsorganisationer, internationella företag, forskning och myndigheter. 

Syftet var att diskutera hur organisationer och företag kan stödja utvecklingsländernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter och säkra en långsiktigt hållbar matproduktion. Forumet diskuterade även hur förnyelsebar energi kan bidra till landsbygdsutveckling, matsäkerhet och minskad fattigdom.  

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf var huvudtalare vid forumet. Övriga talare kom från Etiopien, Bangladesh, Tanzania, Indien och Sverige.  


"Klimat och miljö i förändring - Varifrån ska vi få vår mat?"

Den 18 april 2007 anordnades ett seminarium i Sveriges riksdag med fokus på vad klimat- och miljöförändringar innebär för våra framtida möjligheter att föda en växande befolkning. Seminariet arrangerades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i nära samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sida, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Kyrkan, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt frivilligorganisationen Den goda jorden.

Bland talarna fanns statsrådet Gunilla Carlsson, statssekreterare Rolf Eriksson från Jordbruksdepartementet, undergeneraldirektör Annika Söder från FAO och Per Rydén från Världsbanken.

*** NYTT: 
2007-09-18: KSLA publicerar rapporten "Klimat och miljö i förändring - Varifrån ska vi ta vår mat?" som är en dokumentation från seminariet den 18 april.  Klicka här för att ladda ner rapporten i pdf-format
***

Inbjudan till seminariet 

Programblad för seminariet 

Förstakammarsalen var välbesökt under seminariet (Foto: FAO/Mikael Norrgård)

Anföranden och powerpointpresentationer

Peter Edling, KSLA, Välkomsthälsning 

Rolf Eriksson, statssekreterare, Jordbruksdepartementet, "Att bruka utan att förbruka" 

Jakob Lundberg, Stockholm Resilience Centre, "Klimat och ekosystem i förändring" 

Annika Söder, FAO, "Jordbruksnäringarna och klimatförändringarna..." 

Michaela Schulman, Boverket, "Exploatering av åkermarken - Vem bestämmer?" 

last updated:  Thursday, December 16, 2010