Hungerrapport

FAO:s rapport om hunger, The State of Food Insecurity in the World (SOFI), kommer ut varje år och rapporterar om resultaten av globala och nationella satsningar för att nå målet som sattes 1996 av Världstoppmötet för mat: att halvera antalet undernärda i världen till år 2015.
 

The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2012

Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition - SOFI 2012

Pressmeddelande om SOFI 2012


The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2011

How does international price volatility affect domestic economies and food security?- SOFI 2011

Pressmeddelande om SOFI 2011


The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2010

Addressing Food Insecurity in Protracted Crises - SOFI 2010


The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2009

Economic crises - impacts and lessons learned - SOFI 2009

Pressmeddelande om SOFI 2009


The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2008

High food prices and food security – threats and opportunities - SOFI 2008

Svensk sammanfattning av rapporten

Pressmeddelande om SOFI 2008


År 2007 släpptes ingen hungerrapport på grund av en omstrukturering av statistikberäkningen.


The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2006

Eradicating world hunger – taking stock ten years after the World Food Summit - SOFI 2006

Svensk sammanfattning av rapporten och Jacques Dioufs förord


Äldre SOFI-rapporter

Eradicating world hunger – key to achieving the Millennium Development Goals - SOFI 2005

Monitoring progress towards the World Food Summit and Millennium Development Goals - SOFI 2004

Monitoring progress towards the World Food Summit and Millennium Development Goals - SOFI 2003

Food insecurity – when people must live with hunger and fear starvation - SOFI 2002

Food insecurity – when people live with hunger and fear starvation - SOFI 2001

Food insecurity – when people live with hunger and fear starvation - SOFI 2000

Food insecurity – when people must live with hunger and fear starvation - SOFI 1999

last updated:  Monday, November 5, 2012