Kriser och katastrofer

På denna sida samlar vi information om olika kriser och katastrofer runt om i världen som får stor uppmärksamhet och som genererar många frågor, i höger- och vänsterspalt finner du mer information om områden med aktuella kriser.

FAO:s katastrofinsatser är inriktade både på återuppbyggnad efter naturkatastrofer, orsakade av till exempel översvämningar eller jordbävningar, och på återuppbyggnad efter civila konflikter eller krig. I katastroflägen mister ofta stora delar av den civila befolkningen livet eller hamnar i en livssituation på gränsen till svält. Under 2008 drev FAO 755 katastrofhjälpprojekt i 114 länder eller regioner.

Över 200 miljoner människor drabbas av naturkatastrofer varje år och antalet naturkatastrofer har mer än tredubblats sedan 1970-talet. Idag är dock civila konflikter den vanligaste orsaken till akut livsmedelsbrist och avsaknad av en tryggad livsmedelsförsörjning. Antalet och omfattningen av katastrofer förväntas fortsätta öka till följd av klimatförändringen, urbanisering, miljöförstörelse och globalisering. FN spenderar för närvarande mer än hälften av sin budget på katastrofinsatser jämfört med 25 procent år 1989. Stödet till FAO:s katastrofarbete har ökat och till de stora bidragsgivarna hör EU, USA, Sverige och Norge. 

Katastrofer drabbar rika såväl som fattiga länder, men det är jordbruksbefolkningen på landsbygden i låginkomstländer som ofta är mest sårbar vid en katastrof. Eftersom en majoritet av dessa samhällen är beroende av det egna jordbruket för sitt uppehälle är FAO:s expertkunskap inom jordbruk, boskapsskötsel, fiske och skogsbruk avgörande för en snabb och hållbar återuppbyggnad och även för ökat skydd för framtida katastrofer.

Läs mer om hur FAO arbetar vid katastrofer här.

last updated:  Tuesday, May 22, 2012