Jordbruksmarknadsrapport

FAO:s rapport om jordbruksvaror, State of Agricultural Commodity Markets (SOCO), publicerades för första gången 2004 och ska i framtiden ges ut vartannat år med syftet att ge beslutsfattare, civila samhället, vetenskapssamhället och de som arbetar med handelsfrågor en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet.


State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2009

SOCO 2009


State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2006

SOCO 2006


Äldre SOCO-rapporter

SOCO 2004

last updated:  Friday, April 27, 2012