Nyhetsarkiv 2008

”Mat bör ses som en fråga om nationell säkerhet” 22 December 2008 Tillståndet för tryggad mattillgång i Östafrika fortsätter att förvärras. Detta är ett resultat av missväxt, höga matpriser och konflikter. Miljoner av människor utan tryggad tillgång till mat behöver hjälp. Mafa Chipeta uppmanar till större investeringar i landsbygdsområden med hög potential för jordbruksproduktion. [more]
Ebola Reston-virus sprids bland grisar 19 December 2008 Filippinernas regering begär experthjälp för att utreda omfattningen av viruset Ebola Reston som upptäckts hos grisar. Gruppen av internationella experter kommer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, Världsorganisationen för djurhälsa, OIE, samt FN:s världshälsoorganisation, WHO, och den skall samarbeta med lokala experter på djur- respektive människohälsa. [more]
Afrikas vattenresurser skall utveckla jordbruket och energisektorn 18 December 2008 Representanterna i den panafrikanska ministerkonferensen utfäster sig att främja vattenutvecklingen i Afrika för att ta till vara kontinentens fulla potential inom jordbruk och vattenkraft. [more]
2008 års skördeavkastning rekordstor men matpriserna fortsatt höga i utvecklingsländerna 18 December 2008 FAO:s senaste prognoser bekräfta att den globala spannmålsproduktionen har nått rekordnivåer under 2008. Trots minskningen av internationella spannmålspriser är matpriserna fortsatt höga i utvecklingsländerna. I flera länder ökar matpriserna, vilket påverkar möjligheten till tryggad tillgång till mat för många sårbara folkgrupper. [more]
Konstbevattning är nyckeln för tryggad tillgång till mat i Afrika 15 December 2008 Vattenhantering är grundläggande för tryggad tillgång till mat, framhåller Jacques Diouf, generaldirektör för FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i sitt budskap till högnivåkonferensen Water for Agriculture and Energy in Africa: the Challenges of Climate Change, som inleds i Sirte, Libyien, idag. [more]
Den ekonomiska krisen hotar ”potatisboomen” 15 December 2008 Boomen i produktionen av potatis i utvecklingsländerna hotas av den globala ekonomiska nedgången som medför minskad handel, avtagande investeringar och ökade svårigheter för bönder att få krediter, varnar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i en ny rapport idag. [more]
Liberias president tilldelas Ceresmedaljen av FAO 9 December 2008 Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf har tilldelats FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) Ceresmedalj för sina enastående insatser för tryggad tillgång till mat och jordbruksutveckling, tillkännager FAO idag. [more]
Hungern stiger, drabbar 963 miljoner människor 9 December 2008 Ytterligare 40 miljoner människor har tvingats under hungertröskeln i år, främst på grund av högre matpriser, enligt preliminära uppskattningar publicerade av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation idag. Därmed blir totala antalet undernärda människor i världen 963 miljoner, jämfört med 923 miljoner år 2007. Finanskrisen och den ekonomiska krisen kan tvinga ännu fler in i hunger, varnar FAO. [more]
Matbrist hotar 8,7 miljoner nordkoreaner 8 December 2008 Omkring 40 procent av den Demokratiska Folkrepubliken Koreas (Nordkorea) befolkning kommer behöva akut mathjälp då de kommande månadernas skördar väntas ge magert resultat, meddelar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och FN:s livsmedelsprogram, WFP, idag. Sammanlagt är det uppemot 8,7 miljoner nordkoreaner som väntas lida matbrist. [more]
Skogssektorn antar utmaningen från klimatförändringarna 5 December 2008 Ett nytt strategiskt ramverk lanseras för att se till att hållbart förvaltade skogar spelar en nyckelroll i att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, tillkännager FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation idag. Initiativet genomförs av samarbetsorganet CPF (Collaborative Partnership on Forests), som består av 14 internationella organisationer. [more]
Jordbruket och skogsskötseln kan motverka klimatförändringarna 4 December 2008 Problemet med den globala uppvärmingen, som orsakats av människors aktiviteter, kräver ett starkare engagemang från både jordbrukssektorn och från skogsbruket, för att minska utsläppen av växthusgaser, betonar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, idag. [more]
Tyskland ökar sin finansiering av FAO:s antihungerprojekt 3 December 2008 Tyskland avsätter 13,4 miljoner dollar extra för stöd till FAO:s kamp mot hunger. Dessa medel ska investeras i olika projekt inom FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Det nya anslaget ökar Tysklands bidrag, utöver det reguljära budgetbidraget, till 16,6 miljoner dollar för 2008 - den största summa som Tyskland någonsin utlovat till FAO under ett budgetår. [more]
Vatten till Afrikas jordbruk och energi: utmaningar från klimatförändringarna 3 December 2008 Konferens i Sirte, Libyen, 15-17 december 2008. Under konferensen diskuteras FAO:s plan för Afrikas möjligheter att tillvara på outnyttjade vattenresurser för att öka produktionen av mat och energi. Media är välkomna att bevaka konferensen. [more]
Stilla havet: Klimatförändringarna hotar tillgången till mat 2 December 2008 Ökade havsvattenstemperaturer, tätt återkommande tropiska cykloner, blixtöversvämningar och torka kommer sannolikt att ha förödande effekter på matproduktionen i Stillahavets önationer. Klimatrelaterade katastrofer har redan börjat inverka hämmande på öarnas utveckling. [more]
Malawis president tilldelas FAO:s främsta utmärkelse Agricolamedaljen 28 November 2008 Malawis president Bingu Wa Mutharika fick idag ta emot Agricolamedaljen av FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Utnämnelsen hedrar hans omfattande insatser i omvandlingen av landets ekonomi från att ha lidit av livsmedelsbrist till att bli en nettoexportör av majs. [more]
Afrika kan minska utsläppen av växthusgaser 26 November 2008 Afrika orsakar en betydande andel av de globala utsläppen av växthusgaser, som inte är kopplade till användning av fossila bränslen. Men nu visar preliminära forskningsresultat från CarboAfrica att Afrika sannolikt lagrar mer koldioxid från atmosfären än världsdelen släpper ut. CarboAfrica är ett internationellt forskningsprojekt där FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, ingår. [more]
FAO:s medlemsländer antar reformplan för $US 42,6 24 November 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar att organisationens styrande organ, Konferensen, antagit en treårig handlingsplan, som skall genomföras omgående och gör det möjligt för det 63 år gamla fackorganet att reformeras samtidigt som FAO får möjlighet att satsa mer på prioriterade områden. Handlingsplanen ligger i linje med rekommendationerna från en oberoende extern utvärdering. [more]
FAO:s generaldirektör manar till ny världsordning för jordbruket för att utplåna hungern 20 November 2008 Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar världens ledare att delta i ett toppmöte nästa år för att ta fram en ny världsordning för jordbruket och få fram de 30 miljarder US-dollar per år som krävs för att utrota världshungern en gång för alla. [more]
Nederländerna och Norge bidrar med 12 miljoner dollar till FAO:s kamp mot hungern och rätten till mat 17 November 2008 Nederländerna och Norge enades i fredags om att bidra med runt 12 miljoner dollar till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, kamp mot hunger och fattigdom. Bidraget skall användas för att under ett år finansiera FAO:s insatser för att stödja utvecklingsländer i deras arbete att nå det första millenniemålet, att minska hunger och fattigdom med hälften till 2015. [more]
Medlemsländerna fattar beslut om reform av FAO 13 November 2008 Medlemsländerna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kommer att mötas i Rom, 18-22 november 2008, för ett extra möte i det styrande organet Konferensen. Länderna möts för att diskutera och anta en treårig handlingsplan för att reformera hela organisationen. [more]
Kassavavirus bekämpat 13 November 2008 Efter flera års kraftiga skördeförluster till följd av ett förödande virus skördas nu kassava – en basföda i stora delar av Afrika – på nytt av bönder runtom i Storasjöregionen i Afrika, meddelar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. FAO ser detta som en milstolpe i sitt partnerskap med den Europeiska Unionen, EU. [more]
Världen uppmanas bekämpa svartrost 12 November 2008 Representanter från stora veteproducerande länder manar till en omedelbar samarbetsplan för att kontrollera och förhindra spridning av den typen av svartrost som kallas Ug99. Svampen kan allvarligt skada veteskördar och är ett stort hot mot en tryggad tillgång till mat. [more]
FAO hyllar Goodwill Ambassadör Miriam Makeba 11 November 2008 Den sydafrikanska sångerskan Miriam Makebas hastiga bortgång vid 76 års ålder innebär att en av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, mest hängivna förespråkare har tystnat, enligt FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. Vid sidan av sången var Makeba även känd för sin kamp för mänskliga rättigheter. [more]
Rekordstort stöd från USA till FAO:s insatser mot fågelinfluensan 11 November 2008 USA ger ytterligare 44,4 miljoner US-dollar i stöd till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, kampanj för kontroll av och skydd mot fågelinfluensan, meddelar FAO idag. [more]
Fiskekris i Centralasien 10 November 2008 Fiskeproduktionen i Centralasien och Kaukasusområdet har rasat dramatiskt efter Sovjetunionens fall. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, larmar nu om det kritiska tillståndet för fiske- och vattenbrukssektorerna i regionen. [more]
FAO:s generaldirektör manar Obama att stödja kampen mot hungern 7 November 2008 Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar idag USA:s näste president Barack Obama att prioritera kampen mot världshungern. Generaldirektör Jacques Diouf vill även att USA ska stå värd för ett toppmöte om detta under första halvan av 2009. [more]
Trots rekordskörd väntar problem för jordbruket 6 November 2008 I år väntas världsproduktionen av spannmål nå nya rekordnivåer till följd av generellt gynnsamma väderförhållanden tillsammans med höga livsmedelspriser. Det meddelar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag i samband med lanseringen av Food Outlook. Världsproduktionen av spannmål beräknas kunna möta förväntade konsumtionsbehov på kort sikt och fylla på sinande globala lager. [more]
Bekämpningsmedlet tributyltenn tas upp på Rotterdamkonventionens ”svarta lista” 4 November 2008 De över 120 medlemsländerna i Rotterdamkonventionen har enats om att lägga till bekämpningsmedlet tributyltenn på den ”svarta listan”. Men under förra veckans förhandlingar kunde länderna inte enas om att lägga till krysotilasbest (vit asbest) och bekämpningsmedlet endosulfan. [more]
Rwandas tusen bergskullar grönskar på nytt 28 October 2008 Fastän processen befinner sig i uppförsbacke pågår arbetet med att återställa sluttningarna på Rwandas tusen bergskullar. Grönskan har återvänt på många av bergssluttningarna. Samtidigt är tillståndet för naturen fortsatt kritiskt till följd av den degradering av miljön som orsakats av människors framfart och den ödeläggelse som följde i och efter spåren av 1994 års krig och folkmord. [more]
Skatteintäkter från minskade utsläpp av växthusgaser kan gynna ett hållbart jordbruk 28 October 2008 Skatteintäkter från minskade utsläpp av växthusgaser (carbon finance) kan innebära stora möjligheter. Idag möts runt 100 experter från fem kontinenter för att diskutera hur denna nya metod kan gynna jordbruket och förbättra livssituationen för fattiga bönder världen över. [more]
Clinton i FN: Matkrisen, energikrisen och finanskrisen är sammanlänkade 24 October 2008 Bill Clinton, USA:s förre president, uppmanar det internationella samfundet att sluta använda den globala finanskrisen ”som en ursäkt” för att undvika att hantera den ökande hungern. Han framhåller att på lång sikt är det endast ett självförsörjande jordbruk som kan bidra till att minska hungern i världen och avvärja framtida finansiella kriser. [more]
FAO och IFAD: Räddningspaket värt 10 miljoner US-dollar till Haitis bönder 23 October 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar idag att organisationen undertecknat ett avtal med Haitis regering och IFAD rörande ett räddningspaket för Haitis jordbruk. Avtalet innebär hjälp till människor som saknar tryggad tillgång till mat, bl. a. till följd av att livsmedelspriserna steg kraftigt tidigare i år och som en följd av de fyra orkaner som slagit ut Haitis infrastruktur. [more]
22 October 2008 Nästa vecka samlas ministrar och företrädare för 120 regeringar i Rom för att avgöra om ytterligare två bekämpningsmedel och en industrikemikalie skall hamna på en särskild observationslista för farliga substanser. Kemikalierna i fråga är bekämpningsmedlen endosulfan och föreningar av tributyltenn, samt industrikemikalien krysotil asbest (vit asbest). [more]
17 October 2008 Europas skogar växer årligen med ungefär 360 miljoner m³, men bara tvåtredjedelar av återväxten utnyttjas. Skogarna är avgörande för den globala energibalansen samtidigt som de är grundläggande för kampen mot klimatförändringarna. Detta tema och andra skogsbruksfrågor debatteras 20-24 oktober när FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för första gången anordnar European Forest Week. [more]
Världshungerdagen 16 October 2008 Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Jacques Diouf, uppmanar idag världens ledare att öka de politiska och finansiella resurserna för att stärka jordbruket i världens fattiga länder, fördubbla världens livsmedelsproduktion och befria världen från hunger och undernäring. [more]
Professionell fotboll mot hunger 15 October 2008 De europeiska professionella fotbollsligorna och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, sätter idag igång en kampanj för att samla in pengar och öka medvetenheten kring det allvarliga problemet med världshungern. [more]
15 October 2008 Fastän kvinnor utgör mer än hälften av arbetskraften i jordbruket är de mer utsatta för diskriminering, fattigdom och hunger än män. Idag lanserar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, boken Gender in Agriculture Sourcebook som undersöker situationen för dessa kvinnor. Boken behandlar de svårigheter som kvinnor på landsbygden ställs inför samt föreslår fungerande lösningar. [more]
FAO: Finanskrisen kan förvärra matkrisen 15 October 2008 Regeringar bör undvika att skära ned på biståndet till jordbruket i fattiga länder och att införa protektionistiska åtgärder. Det är inte rätt gensvar på den globala finanskrisen som breder ut sig, varnar Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. [more]
Världshungerdagen 2008 riktar uppmärksamheten mot hur fattiga påverkas av klimatförändringar och bioenergi 10 October 2008 Klimatförändringar och bioenergi står i fokus för de aktiviteter som anordnas i anslutning till årets Världshungerdag i 150 länder. FAO observerar Världshungerdagen den 16 oktober varje år, den dag som organisationen grundades 1945. [more]
Havsfisket: 50 miljarder US-dollar går förlorade varje år 9 October 2008 De ekonomiska förlusterna i havsfisket, som en följd av dålig styrning, ineffektivitet och överfiske, uppgår till det svindlande beloppet 50 miljarder US-dollar per år. Detta framgår av en ny rapport som FAO och Världsbanken lanserar idag. De totala förlusterna under de tre senaste årtiondena är över 2 triljoner US-dollar, en siffra som ungefär motsvarar Italiens bruttonationalprodukt. [more]
8 October 2008 I veckan lanseras två uppsättningar lättförståeliga riktlinjer, som syftar till att förbättra handelsvillkoren för de bönder, som odlar ekologiskt i utvecklingsländerna. Riktlinjerna skall underlätta att föra ut böndernas produktion på världsmarknaden. [more]
7 October 2008 Idag lanserar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, årets upplaga av rapporten The State of Food and Agriculture (SOFA) 2008. I rapporten manar FAO till omedelbar genomgång av riktlinjerna och subventionerna för biobränsleproduktion. Vår första prioritet måste vara globalt tryggad tillgång till mat, skydd för fattiga bönder, främjande av landsbygdsutveckling och miljömässig uthållighet. [more]
Är boomen i vattenbruk på väg att avta? 6 October 2008 Vattenbruket har nått ett viktigt vägskäl med de nya utmaningar som uppstått för sektorns förmåga att möta framtida efterfrågan på fisk. Småskaliga producenter i utvecklingsländer möter svårigheter att exportera sina produkter. De behöver nu stöd för att bli konkurrenskraftiga och för att nå globala marknader, enligt FAO. [more]
Melaminkrisen 26 September 2008 Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar drabbade länder att trygga den säkra matningen av spädbarn i samband med den pågående mjölkkrisen i Kina. De två organisationerna manar också länder till att vara vaksamma på en eventuell spridning av mjölkprodukter som innehåller melamin. [more]
Långlinefiskare fångar färre ... fåglar 22 September 2008 De skyddsåtgärder som införts de senaste åren och syftar till att rädda havsfåglar från långlinefiske har gett resultat. Antalet havsfåglar som dödas oavsiktligt har minskat. Experter vill nu införa liknande skyddsåtgärder i samband med andra former av industriellt fiske i områden där havsfåglar är särskilt utsatta. [more]
18 September 2008 Den globala matkrisen har gjort att ytterligare 75 miljoner människor lever i hunger och fattigdom. En grundläggande förutsättning för lösningen av matkrisen är ökad jordbruksproduktion. Det sade Jacques Diouf, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, generaldirektör i ett tal igår i det italienska parlamentet. [more]
Hungern på uppgång 18 September 2008 Prisökningar har gjort att ytterligare 75 miljoner människor hamnat under hungertröskeln. Detta gör att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att det totala antalet kroniskt undernärda i världen stigit till 923 miljoner under 2007, meddelar FAO idag. [more]
15 September 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har i ett projekt tillsammans med Ugandas regering, hjälpt över 3000 bönder att bekämpa en skadlig sjukdom hos bananer. Sjukdomen som på svenska kallas Panamasjukan*, hotade produktionen av matlagningsbananen, en stapelgröda som över 14 miljoner människor i Uganda är beroende av för sin näring och sina inkomster. [more]
Akut FN-vädjan efter att Haiti skövlats av orkaner 11 September 2008 Med mycket av Haitis jordbruksmark under vatten efter fyra kraftiga tropiska stormar vädjar nu FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, om 10,5 miljoner US dollar för att på nytt bygga upp försörjningen för landets bönder, för att återuppta matproduktionen och för att bekämpa spridningen av djursjukdomar. [more]
11 September 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar idag att jordbruksproduktionen väntas öka kraftigt i Ryssland och Ukraina. Det är de höga livsmedelspriserna som ligger bakom årets ökade odling av spannmål. Hittills har även de befintliga skördarna varit rikliga, och FAO förutspår därmed att 2008 totalt sett blir ett gott år för spannmålsodling i de båda länderna. [more]
Första utbrottet av ”peste des petits ruminants” i Marocko 9 September 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, hjälper Marocko att handskas med ett utbrott av peste des petits ruminants (PPR) som hotar att döda miljontals får och getter och även kan spridas till kringliggande länder. [more]
FAO: s generaldirektör i Swaziland under pågående matkris 8 September 2008 FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, ger ekonomiskt stöd till utsatta bönder i Swaziland. Beskedet kom från FAO: s generaldirektör Jacques Diouf. Stödet från FAO gör att bönderna, i god tid, kan inhandla det utsäde som behövs för kommande odlingssäsong. [more]
En lösning i sikte för fiskets ”yttersta gräns” 4 September 2008 Efter två år av förhandlingar och förberedelser, har medlemmarna i FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, enats om internationella riktlinjer rörande djuphavsfiske. Riktlinjerna syftar till att begränsa effekterna av och att skydda olika fiskarter och deras habitat, samt övrigt växt- och djurliv, från djuphavsfiskets negativa effekter. [more]
Madagaskar för kampen mot de höga matpriserna på två fronter 28 August 2008 På östra Madagaskar avslutar man nu den månadslånga serien av planteringar, av främst ris. Planteringarna syftar till att säkerställa det lokala matförrådet, som behövs för att möta Madagaskars kommande matbehov, samtidigt som de möjliggör att Madagaskar kan undvika dyra importkostnader för livsmedel. [more]
Hur påverkar klimatförändringarna skogen och vårt skogsbruk? 21 August 2008 Den 25-28 augusti anordnar SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) och IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) en konferens om skog, skogsbruk och klimat i Umeå Folkets Hus där trehundra skogsexperter från hela världen deltar. [more]
Ny typ av fågelinfluensa upptäckt i Nigeria 15 August 2008 Den 11 augusti rapporterade FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, att en typ av högpatogen fågelinfluensa, som tidigare inte har registrerats i Afrika söder om Sahara, har upptäckts i Nigeria för första gången. [more]
Odlingar påbörjade i Burkina Faso 11 July 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, närmar sig slutet på sin snart månadslånga utdelning av sorghum-, majs-, vignabönor-, jordnöt- och hirsutsäde till bönder i Burkina Faso. Utdelningen sker i de regioner som har drabbats hårdast av höga livsmedelspriser och extrema väderförhållanden vilket har påverkat den lokala tillgången på mat. [more]
Klimatförändringar drabbar fisket 10 July 2008 Klimatförändringarna, som bl.a. innebär att temperaturen varierar, kommer att drabba vattenbruk (akvakultur) och fiske hårt. Vissa befolkningar riskerar att inte få en tryggad tillgång till mat, framhåller FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, den här veckan. [more]
Medelhavsländer väljer bort traditionell, nyttig kost 9 July 2008 Mat från Medelhavsområdet hyllas av experter för att den gör folk smala, friska och långlivade. Maten har anhängare världen över men invånarna runt Medelhavet väljer själva i allt högre grad annan kost. [more]
Rom-baserade FN-organ manar till kraftfulla åtgärder mot hunger från G8-länderna 8 July 2008 Cheferna för de tre FN-organ, som är baserade i Rom, vädjar till ledare för G8-länderna att hjälpa till att mätta världens befolkning genom att bidra till en ny grön revolution genom en kraftig ökning av offentligt bistånd till jordbrukstutveckling. [more]
FAO:s initiativ mot stigande matpriser når nu 54 länder 8 July 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har nyligen godkänt ett antal projekt i 48 länder, till en total kostnad av 21 miljoner USD, med syftet att hjälpa småbönder och hushåll att klara av de negative effekterna av de stigande priserna på mat och insatsvaror. [more]
De höga matpriserna i fokus under Världshungerdagen 7 July 2008 Sällan har Världshungerdagen haft större betydelse än nu när de kraftigt stigande matpriserna riskerar att öka antalet hungrande, framhåller Sidaty Aidara, ansvarig för Världshungerdagen vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. [more]
Ytterligare 50 miljoner kroniskt undernärda och hungrande under 2007 3 July 2008 På grund av de höga matpriserna har antalet hungriga i världen ökat med omkring 50 miljoner under år 2007, framhåller Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, inför Europaparlamentet i Bryssel idag. [more]
Markförstöringen ökar 2 July 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar idag att markförstöringen ökar i många delar av världen, enligt en studie som bygger på data som inhämtats under en 20-års period. [more]
Kommissionen för Codex Alimentarius beslutar om nya riktvärden 30 June 2008 Den mellanstatliga kommissionen som består av 176 medlemsstater och en medlemsorganisation etablerades år 1963 av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, samt av Världshälsoorganisationen, WHO. Syftet med kommissionen är att skapa internationella livsmedelsstandarder för att skydda konsumenters hälsa och garantera en rättvis handel med livsmedel. [more]
Jordbävningen i Sichuan: Skador på jordbruket för 6 miljarder USD 30 June 2008 Jordbrukssektorn i kinesiska Sichuanprovinsen drabbades hårt av förra månadens jordbävning. Skadorna beräknas kosta omkring 6 miljarder USD, meddelar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO, idag. [more]
Utan tillräckliga åtgärder kan de höga matpriserna hindra tillväxten inom jordbruket i övergångsländer 26 June 2008 De mycket höga livsmedelspriserna kan vända den starka tillväxt inom jordbruksproduktionen som har skett i flera av de fattigaste länderna i Europa och Centralasien under de senaste tio åren, framhåller Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag på öppningsceremonin till FN:s 26:e regionala konferens för Europa. [more]
Mer ekonomiska resurser behövs i kampen mot olagligt fiske 24 June 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, vädjar idag till givarländer att bidra med 1 miljon US dollar till ett projekt som ska hjälpa utvecklingsländer att neka båtar som ägnar sig åt illegalt, orapporterat och underrapporterat fiske (Illegal, Unreported and Underreported fishing, IUU) rätt att lägga till i hamn. [more]
Höga matpriser gör Afrikas jordbruk än viktigare 19 June 2008 Tillgången till mat i Afrika har minskat kraftigt på grund av de snabbt stigande livsmedelspriserna, samt utmaningar som klimatförändringar, större efterfrågan på matvaror i länder där välståndet ökar, användningen av matgrödor till biobränsle, kraftig befolkningstillväxt, urbanisering och gränsöverskridande växt- och djursjukdomar, framhåller FAO:s generaldirektör Jacques Diouf idag när han talar inför den 25:e sammankomsten av FAO:s regionala konferens för Afrika. [more]
FAO:s regionala konferens för Europa 19 June 2008 FAO håller sin 26: regionala konferens för Europa där 44 medlemsländer från Europa och Centralasien kommer att delta. De senaste 10 åren har en betydande tillväxt inom jordbrukssektorn skett i regionen vilket har resulterat i minskad fattigdom och en tryggad tillgång till mat. [more]
Nya steg mot ett hållbart fiske och handel med fisk 18 June 2008 Femtiotvå medlemmar (51 medlemsländer plus Europeiska Unionen, EU) i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, medverkade i det 11:e sammanträdet av FAO:s Underkommitté för handel med fisk som pågick 2-6 juni 2008 i Bremen, Tyskland. Medlemmarna har enats om ett antal riktlinjer som ska främja en hållbar internationell handel med fisk och fiskeprodukter. [more]
Zimbabwe: minskad produktion leder till allvarlig brist på mat 18 June 2008 Zimbabwes befolkning utsätts för fortsatta påfrestningar och en utbredd brist på mat p.g.a. den fortsatt minskade livsmedelsproduktionen. Bristen beräknas bli som allvarligast i början av nästa år då 5,1 miljoner kommer att behöva livsmedelsbistånd, framhåller en gemensam rapport som släpps idag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och FN:s Livsmedelsprogram, WFP. [more]
FAO delar ut utsäde i Mauretanien 13 June 2008 Lastbilar lastade med mer än 500 ton utsäde lämnade idag den mauretanska huvudstaden Nouakchott för att så småningom nå sex större städer i landet, och markerar därmed startskottet för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, krisåtgärder i landet vilka är en del av FAO:s Initiativ mot stigande livsmedelspriser. [more]
FAO ger assistans till krigsdrabbade bönder i södra Libanon 12 June 2008 Bönder i södra Libanon mottar nu den första leveransen av boskap från FN: livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 200 kor och 1 600 getter ska fungera som en hjälp för återhämtning från förlusterna av boskap under kriget i juli och augusti 2006. [more]
Gates foundation ger stort bidrag till FAO:s arbete 11 June 2008 FAO:s statistiska information från 17 afrikanska länder söder om Sahara kommer att förbättras avsevärt genom det stöd FAO, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, får idag från Bill & Melinda Gates Foundation. [more]
Toppmötet i Rom manar till ytterligare investeringar i jordbruket 9 June 2008 FN:s toppmöte om matkrisen som hållits i Rom på inbjudan av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, avslutades torsdag kväll, den 5 juni, med en deklaration, som antogs med acklamation. Samtliga medlemsländer uppmanar det internationella samfundet att öka stödet till utvecklingsländer, speciellt biståndet till de minst utvecklade länderna och de som påverkas mest negativt av höjda matpriser. [more]
Gemensamt initiativ skall höja produktionen i Afrikas jordbruksbygder 4 June 2008 Ett enastående partnerskap mellan ledande aktörer inom jordbruksutveckling syftar till att ge livsmedelsproduktionen ett ordentligt uppsving i Afrikas viktigaste jordbruksområden. Detta görs genom att länka livsmedelsproduktionen till matbehovet och genom att arbeta över hela Afrikas stora jordbruksarealer, eller jordbruksekologiska zoner, för att skapa möjligheter för småskaliga bönder. [more]
FAO: vitalt att stärka lokal livsmedelsproduktion 4 June 2008 FAO har inlett hjälpinsatser till ett värde av 17 miljoner US Dollar för att motverka de historiskt höga livsmedelspriserna. Dessa hotar att försätta världens 862 miljoner människor, som redan är drabbade av hunger, i en ännu värre situation och att driva miljontals människor tillbaka till extrem fattigdom och hunger. Denna nya finansieringsfond för att hantera livsmedelskrisen avser att täcka det omedelbara behovet av utsäde, konstgödsel och andra viktiga insatsvaror för småskaliga jordbrukare i vissa av de fattigaste länderna, vilket behövs inför planteringssäsongen under 2009. [more]
Världen behöver bara 30 miljarder dollar om året för att utplåna den tärande hungern 3 June 2008 Tiden för samtal är över och nu krävs omedelbar handling, understryker idag Jacques Diouf, generaldirektör för FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och vädjar samtidigt till världens ledare om 30 miljarder dollar per år för att åter sätta igång jordbruket och förhindra framtida konflikter om mat. [more]
Priserna på jordbruksvaror förblir fortsatt höga 29 May 2008 Priserna på jordbruksvaror väntas gå ned något från de rekordnivåer som nyligen uppnåtts, men under de kommande 10 åren väntas genomsnittsnivån ligga högt över de priser som rått under det senaste årtiondet, enligt den senaste Agricultural Outlook från OECD och FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO. [more]
Raúls prispengar doneras till FAO's Telefood projekt 28 May 2008 Den spanska fotbollskaptenen och FAO:s Goodwill Ambassadör, Raúl González belönades igår med Spaniens första utmärkelse för visad solidaritet inom sporten. Priset är på 30 000 euro vilket han donerade till FAO:s projektfond, Telefood. [more]
Höga livsmedelspriser - Stöd de fattiga och investera i jordbruket 28 May 2008 Det kommande toppmötet om tryggad tillgång till mat och de utmaningar klimatförändringarna och satsningarna på bioenergi utgör, som äger rum i Rom den 3-5 juni erbjuder en historisk möjlighet att på nytt lansera kampen mot hunger och fattigdom och stärka jordbruksproduktionen i utvecklingsländer, framhåller FAO idag. [more]
Handeln med fiskprodukter expanderar 28 May 2008 I en intervju berättar Grimur Valdimarsson, chef för FAO:s Fiskeindustriavdelning, om handeln med fiskeprodukter och den globala fisk- och skaldjursindustrin, och betydelsen för utvecklingsländerna och miljön. [more]
Priserna på baslivsmedel förblir höga trots ökad produktion 21 May 2008 I många länder har höga livsmedelspriser framförallt drabbat utsatta befolkningsgrupper, som lägger en betydande del av sin inkomst på mat, enligt en rapport som lanseras idag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. [more]
FAO vinner pris för sitt arbete i Niger 20 May 2008 FAO:s representant i Niger, Maria Helena di Morais Semedo, har tilldelats Nigers främsta utmärkelse för sitt enastående arbete för jordbrukssektorn och berikande insatser för landsbygdsbefolkningen vid en ceremoni ledd av M. Mahamane Moussa, jordbruksminister i Niger. [more]
Ny internetutbildning om globala livsmedelsstandarder 19 May 2008 En ny internetutbildning för yrkesverksamma inom området för livsmedelskontroll och upprättandet av livsmedelsstandarder har lanserats denna vecka av FAO. Under titeln "Öka deltagandet i Codex verksamhet" avser kursen att hjälpa delegater att delta mer effektivt i Codex Alimentarius-kommissionens möten. [more]
Biodiversitet kan förhindra livsmedelskatastrofer i världen 19 May 2008 Global konferens om biologisk mångfald i Bonn FAO framhåller betydelsen av bioolgisk mångfald för tryggad tillgång till mat, men sänder samtidigt ut en varning. FAO beräknar att omkring tre fjärdedelar av de de genetiska arterna av jordbruksgrödor har gått förlorade under det senaste århundradet samt att hundratal av de 7000 djurarter, som finns registrerade i FAO:s databas, hotas av utrotning. [more]
Mer än 2,6 miljoner somalier i kris 19 May 2008 Den humanitära situationen i Somalia försämras snabbt på grund av de stigande livsmedelspriserna, en betydande devaluering av den somaliska shillingen och svår torka, framhåller FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, idag. Mer än 2,6 miljoner människor eller 35 procent av den sammanlagda befolkningen är i behov av nödhjälp - en uppgång på 40 procent sedan januari i år. [more]
FAO:s generaldirektör svarar på kritiken från Senegals president 15 May 2008 De påståenden som tagits upp kräver objektiva svar I ett uttalande i 10 punkter svarar FAO:s generaldirektör Jacques Diouf på kritiken av FAO som nyligen framfördes av Senegals president. [more]
Intakt mangrove kunde ha minskat förstörelsen av Nargis 15 May 2008 Förstörelsen av mangrove har lett till att kustsamhällen blivit mer utsatta för cykloner Mangroveskogar kunde ha minskat skadorna från cyklonen Nargis vågor i Burma/Myanmar konstaterar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. [more]
Nya uppslag ska ge te ett uppsving på världsmarknaden 14 May 2008 På samma sätt som andra tropiska produkter har världens temarknad upplevt en tendens med ökad tillgång, som överstiger efterfrågan, leder till sjunkande priser och minskad avkastning till producenter i utvecklingsländerna. [more]
Tydliga tecken på rekordhög risproduktion 12 May 2008 Risproduktionen i Asien, Afrika och Latinamerika förutses nå nya rekordnivåer under 2008, säger FAO idag, samtidigt som man varnar för att världspriset på ris kan förbli högt på kort sikt, då stora delar av 2008 års skörd eftersom att större delen av risodlingen skördas först i slutet av året. Katastrofen efter cyklonen i Burma/Myanmar kan förvärra den prognosen. [more]
Myanmars viktigaste jordbruksområde förstört 9 May 2008 FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar idag givarsamfundet att ställa upp med 10 miljoner US dollar för att kunna bistå Myanmars fattiga bonde- och fiskesamhällen, som förstörts av cyklonenNargis. [more]
Diouf: Världen måste ta chansen att stärka jordbruket 29 April 2008 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf uppmanar idag det internationella samfundet att inte bara sätta in omedelbara åtgärder för att häva det aktuella nödläget med de höga matpriserna i världen, utan även att ta vara på de möjligheter som högre livsmedelspriser erbjuder och förhindra att liknande dramatiska situationer uppstår i framtiden. [more]
25 April 2008 FAO anordnar ett toppmöte om tryggad tillgång till mat för alla och de utmaningar klimatförändringarna och satsningarna på bioenergi utgör där världens statsöverhuvuden och regeringschefer möts den 3-5 juni 2008. Toppmötet är ett svar på det internationella nödläge som orsakats av stigande livsmedelspriser. Utöver omedelbara lösningar kommer man även att arbeta fram en strategi för tryggad tillgång till mat i världen under kommande år. [more]
Storskalig produktion av biobränsle kan öka marginaliseringen av kvinnor 21 April 2008 En snabb ökning av storskalig produktion av biobränsle i utvecklingsländerna kan förvärra marginaliseringen av kvinnor på landsbygden. Enligt en ny rapport från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, vilken publiceras idag, hotar detta kvinnors uppehälle. [more]
18 April 2008 Vid öppnandet av den trettionde regionala FAO konferensen för Latinamerika och Karibien annonserade Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva att FAO:s generaldirektör Dr. Jacques Diouf övertygat honom att delta vid « Toppmötet för en tryggad tillgång till mat » som kommer att äga rum 3 till 5 juni 2008 vid FAO :s högkvarter i Rom. [more]
Europeisk proffsfotboll sluter upp med FAO i kampen mot världshungern 14 April 2008 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och Association of the European Professional Football Leagues, EPFL, undertecknade idag i Lissabon (Portugal) ett samarbetsavtal för att främja ett antal initiativ med syftet att göra allmänheten medveten om frågor relaterade till tryggad tillgång till mat och kampen mot världshungern. [more]
Indiens premiärminister belönad med FAO:s högsta utmärkelse, Agricolamedaljen 11 April 2008 FAO:s Generaldirektör Jacques Diouf tilldelade igår FAO:s högsta utmärkelse, Agricolamedaljen, till den Indiska premiärministern Manmohan Singh, som ett erkännande för hans insatser för utveckling av jordbruket samt arbetet mot hunger och fattigdom. [more]
I de fattigaste länderna fortsätter spannmålsräkningarna att stiga, regeringar försöker att begränsa inverkan 11 April 2008 Notan för spannmålsimporten i världens fattigaste länder väntas stiga med 56 procent under 2007/2008. Detta följer på en kännbar ökning av 37 procent från december 2006 till december 2007, meddelar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO idag. [more]
Extremt torrt väder förvärrar livsmedelssituationen i Zimbabwe 10 April 2008 FAO varnar idag för att det extremt torra vädret i ett flertal av Zimbabwes provinser sannolikt kommer att orsaka svåra skador på årets viktigaste majsskörd. Det kan komma att försvåra den redan osäkra tillgången till livsmedel i landet. [more]
Brådskande åtgärder krävs för att minska effekten av de höga livsmedelspriserna på de fattiga 9 April 2008 Det krävs brådskande åtgärder för att minska de negativa kortsiktiga effekterna av höjda livsmedelspriser så att de inte drabbar de fattigaste ännu mer, framhåller generaldirektör Jacques Diouf från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag [more]
FAO förutser ökning av risproduktionen under 2008 2 April 2008 Världsproduktionen av ris väntas öka med 12 miljoner ton eller 1,8 procent under 2008, förutsatt att väderförhållanden är normala, framhåller FAO idag. [more]
Allvarlig situation med fågelinfluensan i Indonesien 18 March 2008 Stora mängder av viruset kan leda till mutation och pandemier Utbredningen av fågelinfluensa i Indonesien fortsätter att vara allvarlig, trots insatser från nationella myndigheter och det internationella samfundet, varnar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation,FAO, idag. Indonesien är det land som är hårdast drabbat av fågelinfluensan. [more]
Miriam Makeba besöker våldtagna överlevare i Demokratiska Republiken Kongo 13 March 2008 FAO:s Goodwill Ambassadör hävdar att stöd till kvinnor är avgörande för landets utveckling under den bräckliga freden. Sångaren och aktivisten Miriam Makeba understryker att kvinnliga överlevande av sexuella övergrepp i DRC befinner sig i en ”tredubblad tragedi” och lider av fysiska, psykiska och sociala skador, vilket underminerar landets försök att förbättra levnadsförhållandena. [more]
FAO utlyser internationell fotografitävling 12 March 2008 Belyser potatisens roll i kampen mot hunger och fattigdom En internationell fotografitävling har idag utlysts av FN och FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, för att belysapotatisens roll som källa till mat, sysselsättning och inkomst i utvecklingsländer. Tävlingen anordnas i samband med FN:s internationella potatisår (International Year of the Potato, IYP). [more]
EBRD och FAO föreslår kraftfulla åtgärder för att hejda stigande livsmedelspriser 10 March 2008 Insatser behövs omgående för att frigöra den oanvända potentialen för jordbruket i Östeuropa I samband med stigande livsmedelspriser har regeringstjänstemän från Östeuropa och det forna Sovjetunionen träffat ledare från den privata jordbruksindustriella sektorn för att komma fram till konkreta förslag för att öka investeringar i jordbruket och frigöra den oanvända produktionspotentialen. [more]
Klimatförändringarna innebär ytterligare en utmaning för jämställdheten 7 March 2008 Effekten av klimatförändringarna ”på jämställdhet och kvinnors möjlighet till inflytande kan bli djupgående och skulle kraftigt kunna minska de framsteg som hittills gjorts vad gäller jämställdhet i många delar av världen” anför Islands miljöminister,Þórunn Sveinbjarnardóttir i samband med att Internationella Kvinnodagen observeras vid FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, högkvarter. [more]
Tuffare hamnkontroller mot det illegala fisket i Medelhavet 7 March 2008 Den Allmänna Fiskekommissionen för Medelhavet (GFCM), som har upprättats av FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har godkänt en ny regiontäckande strategi för en starkare statlig hamnkontroll som riktas mot det illegala, orapporterade och underrapporterade fisket (IUU). [more]
FAO uppmanar länder att medverka i 2010 års globala skogsutvärdering 6 March 2008 Förser klimatdebatten med nya fakta. Rom, 5 mars 2008 – FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar sina 192 medlemsländer att medverka i förberedelserna för nästa Global Forest Resources Assessment (FRA), den mest grundliga datainsamlingen för tillståndet av världens skogar. [more]
Svartrost hotar veteskörden i Iran 5 March 2008 Den farliga svampen sprider sig från Östafrika till Mellanöstern En ny och elakartad svamp, svartrost, som växer på vete har nyligen upptäckts i östra Afrika och Jemen och har spritt sig till stora arealer av veteodlingar i Iran meddelar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. Svampen kan ödelägga veteproduktionen genom att förstöra hela fält. [more]
Intäkterna från oljeexporten bör användas för att öka offentliga 4 March 2008 FAO:s generaldirektör vid FAO:s regionala konferens för Mellanöstern. Ökade oljeintäkter kan ge utmärkta möjligheter att öka offentliga investeringar i jordbruket i Mellanöstern, påpekar FAO:s generaldirektör Jacques Diouf idag. Regionen lider brist på mat och är drabbad av markförstöring, vattenbrist, sjukdomar hos boskap och höga importkostnader för livsmedel, understryker Diouf. [more]
Jordbruket i Mellanöstern kommer att ta skada av klimatförändringarna 3 March 2008 De hungriga och fattiga kommer att drabbas hårdast – FAO konferens tar upp effekterna på regionen Jordbruket i Mellanöstern kommer sannolikt att ta skada av högre temperaturer, torka, översvämningar och markförstöring, vilket hotar den tryggade tillgången till mat i många länder, rapporterar FAO idag. [more]
Extrem kyla lamslår bönder i Afghanistan 29 February 2008 Extrem kyla har allvarligt skadat den afghanska boskapssektorn. Över 300 000 djur har avlidit sedan slutet av december, vilket allvarligt påverkat människors livsuppehälle. Höga priser på bränsle, vegetabilisk olja och spannmål samverkar för att drabba de mest utsatta och fattiga hushållen och leder till att de får minskad tillgång till mat. [more]
Den första globala konferensen för jordbruksindustrier 27 February 2008 Indien kommer att vara värd för den första globala konferensen för jordbruksindustrier, som kommer att hållas i New Delhi den 8-11 april 2008 - The Global Agro-Industries Forum (GAIF) kommer att ta upp betydelsen av jordbruksindustrier för ekonomisk utveckling och minskning av fattigdomen. [more]
FAO varnar: Fågelinfluensan kan slå till i Indien igen 27 February 2008 Indien skall gratuleras till sin lyckade insats att kontrollera det värsta utbrottet av fågelinfluensan någonsin i Västra Bengalen, framhåller FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO idag. FAO framhäver dock att intensiv övervakning fortfarande krävs i högriskområden eftersom möjligheten för nya utbrott fortfarande är stor. [more]
Världens produktion av konstgödsel kommer att överstiga efterfrågan 26 February 2008 FAO publicerar ny översikt om handelsgödsel fram till 2011-2012 . Världens produktion av konstgödsel förväntas överstiga efterfrågan de kommande fem åren och kan därmed stödja högre nivåer på livsmedels- och bioenergiproduktion, rapporterar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, i rapporten “Current world fertilizer trends and outlook to 2011/12” som ges ut idag. [more]
FAO: Fröbanken i Svalbard en vital investering för framtiden 25 February 2008 Uppförandet av ett globalt frölager, som kommer att innehålla dubletter av världens olika och unika grödor, är “en av de mest innovativa och imponerande handlingarna som gjorts för mänskligheten”, framhåller FAO:s generaldirektör Jacques Diouf idag. “Den skatt som skyddas i Svalbard kommer att bli en försäkring för framtida utmaningar”, tillägger Diouf. [more]
Den afrikanska skogssektorn vital i kampen mot klimatförändringarna 22 February 2008 ”Skogar spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna”, framhöll FAO i samband med öppnandet av de första samlade mötena någonsin mellan skogskommissionen för Mellanöstern (Near East Forestry Commission) och den afrikanska skogs- och vildmarkskommissionen (the Africa Forestry and Wildlife Commission) den 18 februari. [more]
FAO bistår jordbrukare i Gaza trots åtstramningar 21 February 2008 Projekt riktas till herdar, fiskare och trädgårdsodlare Trots importrestriktioner som gör det svårt att importera väsentliga insatsvaror, hjälper FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, till att återställa jordbruksproduktionen och förbättra jordbrukarnas uppehälle på Gazaremsan genom en serie återuppbyggnadsprojekt. [more]
Tillgången till mat i världen 19 February 2008 FAO har lanserat en ny portal World Food Situation som erbjuder en sammanställning av den senaste informationen om livsmedelspriser, lager och andra faktorer som påverkar världsmarknaden för livsmedel. [more]
Obehagliga småkryp eller ätbara delikatesser? 19 February 2008 Med över 1400 insektsarter som äts av människor världen över, erbjuder insektsvärlden lovande utsikter både kommersiellt och näringsmässigt, säger FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. En workshop som organiseras av FAO denna vecka kommer att diskutera den potential som insekter utgör för Asien och Stillahavsområdet. [more]
Biologisk mångfald är viktigt för människans överlevnad och uppehälle 18 February 2008 ”Biologisk mångfald är viktig för människans överlevnad och uppehälle; vi måste bevara dessa resurser också för framtida generationer” understryker James G. Butler, ny biträdande generaldirektör för FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. [more]
Var går fiskets ”yttersta gränser”? 15 February 2008 Länder diskuterar hur de på ett bättre sätt kan skydda djuphavsarter och deras habitat 2008-02-15 Femtiotre länder och EU, som är medlem i FAO, FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, har påbörjat diskussioner angående hur de på ett bättre sätt skall kunna skydda sårbara djuphavsarter och deras habitat från oansvariga fiskemetoder. [more]
Tepriserna fortsätter att stiga 2008 14 February 2008 Som en förberedelse för Global Dubai Tea Forum, 2008 utkom FAO med en rapport om framtida trender på temarknaden. Rapporten visar att under 2008 kommer tepriserna att vara fortsatt höga detta som ett resultat av förväntad minskning på 10 procent i i den kenyanska produktionen vilket är ett led av den civila oro som just nu råder i landet. [more]
Betydande ökning av världens spannmålsproduktion förutspås för 2008 13 February 2008 FAO:s prognoser visar att det finns möjlighet till en betydande ökning av spannmålsproduktionen under 2008. Men de internationella priserna på de flesta spannmålssorter fortsätter att ligga på rekordhöga nivåer och priserna på vissa spannmål fortsätter att stiga i år, meddelar FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. [more]
FAO avslöjar nya redskap för att trygga tillgången till mat 8 February 2008 Mäta påverkan på tryggad tillgång till mat Ett analytiskt verktyg har utvecklats av FAO vilket kan hjälpa länder att hantera den stigande industrin inom bioenergi. Verktyget skall se till att de fattiga inte drabbas negativt av denna utveckling för att på så vis inte äventyra tryggad tillgång till mat. [more]
Förödande förlust av mangrove 31 January 2008 Sedan 1980 har 20 procent av de totala arealerna av mangrove förstörts, men förlusten minskar Förslusterna av mangroveträd har stor inverkan på miljö och ekonomi i många länder och måste uppmärksammas, framhåller FAO. FAO understryker vidare att det behövs bättre skydd och handlingsprogram för världens mangroveskogar. [more]
24 January 2008 Fågelinfluensa har nyligen brytit ut i 15 länder vilket visar att H5N1 viruset fortfarande är ett globalt hot och är i behov av övervakning och omfattande kontroll, rapporterar FAO. [more]
23 January 2008 FAO har starat en rad projekt som syftar till att väcka liv i jordbruksproduktionen och skapa nya möjligheter på marknaden för producenter i fem afrikanska länder med stöd av sin frivilliga fond för tryggad tillgång till mat (Trust Fond for Security). Detta initiativ finansieras av den italienska regeringen som bidrar med 10 miljoner dollar. [more]

last updated:  Friday, September 9, 2011