Översvämningen i Pakistan

Efter de förödande översvämningarna under 2010 har Pakistan än en gång drabbats av kraftiga regn och översvämningar. Hittills (september, 2011) har över åtta miljoner människor drabbats och fler än 1,5 miljoner hem och uppskattningsvis 2,7 miljoner hektar mark förstörts, framförallt i de södra provinserna Sindh och Balochistan. De kraftiga regnen som har hållit i sig långt in i september har redan tvingat fler än 625 000 människor på flykt till över 2 900 tillfälliga läger.   

De senaste översvämningarna inträffade när miljoner pakistanier var mitt i återuppbyggnaden av sina försörjningsmöjligheter efter förra årets översvämningar. Översvämningarna räknades som de värsta i Pakistans historia och drabbade över 20 miljoner människor och skadade/förstörde 1,7 miljoner hem.

Fokus på jordbruket

Ungefär 80 procent av befolkningen i de drabbade områdena har jordbruket som källa till mat och inkomst. Översvämningarna har förstört över 880 000 hektar jordbruksmark. Miljoner pakistanier, de flesta lantbrukare, har förlorat sina möjligheter till försörjning. I många samhällen i södra Pakistan adderas nu den nya katastrofen till förlusterna från förra årets översvämningar, vilka pågick så länge att vintersådden uteblev i stora delar av Sindh. Skadade bevattningssystem är också ett allvarligt problem eftersom 80 procent av vetet som odlas i Sindh är konstbevattnat.   

Utöver de 78 000 boskap som dött, har de cirka 5 miljoner som överlevt drabbats hårt. De står nu utan skydd med förhöjd risk för vattenburna sjukdomar och maskinfektioner. Tillgången på foder är också bristfällig då betesmarken översvämmats och foderlagren förstörts.   

För det andra året i rad har översvämningarna förstört en stor del av höstskörden och dessutom förberedelserna för vintersådden. FAO och dess partners i arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning (Food Security Cluster) fortsätter att bygga vidare på förra årets insatser och arbetar för att motverka ytterligare boskapsförluster och utebliven sådd.

 


Pressmeddelanden

Svårare översvämningar än i fjol hotar bönderna i södra Pakistan 23 September 2011 Behovet av givarstöd är akut efter att nya regn och översvämningar drabbat södra Pakistan. Situationen är värre än vid förra årets förödande översvämningar, meddelar FAO idag. Kraftiga monsunregn som startade i mitten av augusti har skadat eller förstört 73 procent av grödorna, 67 procent av livsmedelslagren och dödat fler än 78 000 boskapsdjur i Sindh. Miljontals människor är utblottade och står inför en osäker livsmedelsförsörjning. [more]
Översvämningsdrabbade Pakistan förväntas få god veteskörd 30 March 2011 Efter förra årets översvämningar i Pakistan genomförde FAO en storskalig distribution av veteutsäde till de drabbade. Sådden är nu mogen för skörd vilket betyder att en halv miljon hushåll på landsbygden nu kan få tillräckligt med mat. Då ett genomsnittligt hushåll består av åtta personer kan skörden förse fyra miljoner människor med mat de kommande sex månaderna. [more]
FAO distribuerar stora mängder utsäde i Pakistan 27 October 2010 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har påbörjat en storskalig distribution av veteutsäde i Pakistan. Den kommer att understödja mer än en halv miljon jordbrukarfamiljer eller nästan fem miljoner människor. För dessa människor innebär distributionen att säsongen för sådd, ”Rabi”, som slutar i december kommer att kunna genomföras trots förödelsen som orsakats av de värsta översvämningarna i landet någonsin. [more]
USA bidrar med 16 miljoner dollar till översvämningsdrabbade jordbrukare i Pakistan 23 September 2010 Den amerikanska myndigheten för internationell utveckling (USAID) kommer att förse FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med 16 miljoner dollar för att främja den kommande vetesådden, motverka ytterligare förlust av boskap och återupprätta bevattningssystem i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan, den provins som drabbats hårdast i förra månadens översvämningar. [more]
Påskyndat bistånd till Pakistans översvämningsoffer 16 September 2010 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) arbetar tillsammans för att säkra livsmedelsförsörjningen i Pakistan efter översvämningskatastrofen som förstörde livsmedelslager och cirka 10 procent av landets skördar, vilket gör att uppskattningsvis 10 miljoner människor är i riskzonen för att drabbas av hunger och undernäring. Samarbetet mellan WFP, FAO och IFAD utgör en viktig del för återhämtningsarbetet för landet. [more]
Stora behov av utsäde för pakistanska jordbrukare 2 September 2010 FAO efterlyster ytterligare medel för att rädda årets planteringssäsong av vete. Översvämningarna i Pakistan har drabbat en landyta i storlek med halva Italien och förstört stora delar av veteutsädeslagren. [more]
Miljontals boskap döda eller hotade i Pakistan 24 August 2010 Miljontals boskap har drabbats av översvämningen i Pakistan och är i stort behov av foder och medicin enligt FAO. [more]
Omedelbara insatser krävs för översvämningsdrabbade jordbrukare i Pakistan 12 August 2010 Samtidigt som arbetet med att rädda livet på utsatta pakistanier som drabbats av flodvattnet från monsunen pågår, varnar FAO för allvarliga hot mot livsmedelsförsörjningen och ökad osäker tillgång till mat för miljoner människor i området. [more]

last updated:  Wednesday, March 20, 2013