FAO-konferens och val av ny generaldirektör

FAO:s medlemmar träffades mellan den 25 juni och 2 juli 2011, för den 37:e FAO-konferensen som inträffar vartannat år och är det högsta beslutande organet för organisationen. Under konferensen valdes José Graziano da Silva till ny generaldirektör för FAO, för perioden 1 januari 2012 till 31 juli 2015.

I december 2009 informerades FAO:s medlemmar om att nomineringar för posten som Generaldirektör skulle mottas från och med 1 februari 2010 till och med 31 januari 2011. I enlighet med de allmänna bestämmelserna i organisationen och efter beslut av rådet lämnas nomineringar till Generaldirektörsposten till generalsekreteraren för FAO:s Konferens och Råd av FAO:s medlemsländer. Generalsekreteraren, i sin tur, vidarebefordrar dem till samtliga av FAO:s medlemmar.

Generaldirektörens uppgifter och funktion beskrivs i organisationens grundtexter, framför allt i Regel XXXVII i organisationens generella regler. De sex kandidaterna har var och en nominerats av sin regering. De anges i alfabetisk ordning efter land:

  • José Graziano da Silva (Brasilien)
  • Indroyono Soesilo (Indonesien)
  • Abdul Latif Rashid (Irak)
  • Mohammad Saeid Noori Naeini (Iran)
  • Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé (Spanien)
  • Franz Fischler (Österrike)

Utöver valet av ny generaldirektör förklarade konferensen att världen numera är fri från boskapssjukdomen rinderpest. Ministrar och högt uppsatta representanter diskuterade vidare kvinnans roll i jordbruksutvecklingen och årets jordbruksrapport ”State of Food and Agriculutre” (SOFA), som kom ut tidigare i år. Under konferensen godkändes även FAO:s budget för perioden 2012-13.
 

Lista över viktiga händelser under konferensen

Val av ny generaldirektör

FAO:s 37:e konferens kommer välja en ny generaldirektör för mandatperioden januari 2012 till och med juli 2015. Valet kommer äga rum i en sluten omröstning mellan de 191 medlemsländerna och varje land har en röst vardera.

När: Söndagen den 26:e juni 2011, kl. 10.30
Var: FAO:s huvudkontor, Plentary Hall, Hus A, 3:e våningen

 

Tal av kandidaterna för posten som generaldirektör

De sex kandidaterna för posten som ny generaldirektör kommer att tala till konferensen före valet för att tillkännage sina respektive program. Kandidaterna är, alla nominerade av sina respektive regeringar och här ordnade alfabetiskt efter land: José Graziano da Silva (Brasilien), Indroyono Soesilo (Indonesien), Abdul Latif Rashid (Irak), Mohammed Saied Noori Naeini (Iran), Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé (Spanien) och Franz Fischler (Österrike).

När: Lördagen den 25:e juni 2011, kl. 16.30 (beräknad tidpunkt)
Var: FAO:s huvudkontor, Plentary Hall

 

Föreläsning av Kofi Annan

FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan kommer hålla en föreläsning till Frank L. McDougalls minne där han behandlar världsomspännande frågor kring livsmedelsförsörjning och nutrition.

När: Lördagen den 25:e juni 2011, kl. 09.30
Var: FAO:s huvudkontor, Plentary Hall

 

Uttalande av Jacques Diouf

FAO:s nuvarande generaldirektör Jacques Diouf ger sin programförklaring inför FAO konferensen.

När: Måndagen den 27:e juni 2011, kl. 09.30
Var: FAO:s huvudkontor, Plentary Hall

 

Utrotning av rinderpest i världen – Högtidsceremoni

FAO:s generaldirektör Jaques Diouf kommer att avtäcka en minnestavla för att uppmärksamma utrotningen av rinderpest, ett boskapsvirus som under lång tid hotat livsmedelsförsörjningen. Flera högt uppsatta representanter från medlemsländerna kommer att delta i högtidsceremonin tillsammans med samarbetsorganisationer, FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, Nobelpristagaren Peter C. Doherty, FAO:s goodwill ambassadörer Mory Kanté, Angunn och Pierre Cardin med flera.

När: Lördag 25 juni 2011, 08.30
Var: FAO:s huvudkontor, Plenery Hall


Antagande av FAO:s deklaration om att rinderpest har utrotats

FAO:s medlemsländer kommer att deklarera att rinderpest utrotats i världen och kommer besluta om uppföljningsåtgärder för att försäkra att sjukdomen inte återuppstår. Peter C. Doherty, den australiske Nobelpristagaren, kommer att tala inför konferensen.

När: Tisdag 28 juni 2011, 09.30
Var: FAO:s huvudkontor, Plenery Hall

 

EU, FAO, IFAD och WFP skriver under en överenskommelse

Europakommissionen, FAO, IFAD och WFP kommer att underteckna en överenskommelse angående programsamarbete för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för att harmonisera och samordna implementeringen av sina mål relaterade till livsmedelsförsörjning och matinsatser. Överenskommelsen kommer att skrivas under av EU-kommissionären med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, Kristalina Georgieva, EU-kommissionären med ansvar för utveckling, Andris Piebalgs och cheferna för FAO, IFAD och WFP. Media som är intresserad av intervjuer ska direkt kontakta FAO:s mediakontor i Rom.

När: Måndag 27 juni 2011, 13-14.30
Var: FAO, Iran Room, Hus B

 

Foton från konferensen kommer att finnas tillgängliga för media på FAO News Flickr http://www.flickr.com/photos/faonews/collections/ eller ftp-nedladdning här: ftp://ext-ftp.fao.org/gi/data/photolibrary/37thFAOconferencephotos

Följ oss på Twitter http://twitter.com/#!/faonews och Facebook http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-FAO/46370758585?ref=mf för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på konferensen.

Ackreditering för media kommer att ske vid FAO:s huvudingång. Ett giltigt presskort eller uppdragsbrev på företagets brevpapper, plus ID-handling, behövs.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012