Krisen på Afrikas horn

 

Livsmedelskrisen på Afrikas horn förvärras och 12 miljoner människor i Djibouti, Etiopien, Kenya, Somalia och Uganda är i behov av akut nödhjälp. I delar av södra Somalia råder hungersnöd.  Utan omedelbara stödåtgärder riskerar krisen att spridas ytterligare. Flera av grannländerna till de hårdast drabbade områdena har redan idag en oroande livsmedelssituation.


Krisen är den allvarligaste av sitt slag i världen idag och har sin upprinnelse i de senaste årens två bristfälliga regnperioder i regionen. Bristen på regn har medfört att detta år är ett av de torraste sedan 1950/51. Historiskt sett har befolkningen på Afrikas horn anpassat sig till en situation där långa cykler av torka eller översvämningar, sociala- och politiska konflikter samt ekonomiska kriser snabbt ändrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen.  Men den senaste tidens extrema händelser riskerar att få ödesdigra konsekvenser för människorna i regionen. 


Situationen har dessutom förvärrats av lokalt höga spannmålspriser, ökad dödlighet bland boskap, social oro och konflikter samt begränsad humanitär hjälp i vissa områden. Stigande, volatila livsmedels- och bränslepriser på den globala marknaden riskerar också att påverka hushållens försörjning negativt och leda till en försämrad tillgång på livsmedel. 


Att bygga upp motståndskraften i jordbrukssektorn kommer vara en viktig överlevnadsstrategi för regionen. Cirka 80 procent av invånarna på Afrikas horn är beroende av jordbruk som huvudsaklig källa till mat och inkomst. En kombination av omedelbar humanitär nödhjälp och strategiska investeringar för riskhantering och säkerställande av livsmedelsförsörjningen behövs därför.

 


Pressmeddelanden

last updated:  Friday, May 11, 2012