FAO:s nya generaldirektör agerar för att utrota hungern

Stödet till de fattigaste länderna kommer att öka

2012-01-04

I sin första presskonferens, två dagar efter att han tillträdde som generaldirektör på FAO, klargjorde José Graziano da Silva att hans främsta prioritet kommer vara att utrota hungern och undernäringen i världen.

Graziano da Silva sa att det inte finns någon tid att förlora eftersom mandatperioden bara är tre år. FAO kommer börja med att öka sitt stöd till ett antal låginkomstländer med livsmedelsunderskott, särskilt de som står inför långvariga kriser.
 
”För att uppnå en värld helt fri från hunger krävs ett engagemang från alla, varken FAO eller någon annan organisation eller regering kan vinna denna kamp på egen hand", sa Graziano da Silva och tillade att han "på ett så öppet och demokratiskt sätt som möjligt" vill samarbeta med medlemsländerna, övriga FN, den privata sektorn, det civila samhället och andra intressenter.

Att utrota hungern är den första av fem strategiska prioriteringar som jag avser driva på FAO, sa Graziano da Silva. De andra fyra är att uppnå ett mer hållbart system för livsmedelsproduktion och -konsumtion, skapa en rättvisare livsmedelsförsörjning i världen, slutföra de reform- och decentraliseringsåtgärder som pågår inom FAO och utöka FAO:s Syd-Sydsamarbeten.

Återupprätta förtroendet

"Vi måste återupprätta förtroendet mellan sekretariatet och medlemsländerna för att fortsätta framåt, och jag planerar att göra det genom att främja ett öppet och konstruktivt samarbete med medlemsstaterna och FAO:s styrande organ", sa han.

 Generaldirektören betonade också att han ska sträva efter att göra FAO mer effektivt och lyhört genom att sänka de administrativa kostnaderna och minska byråkratin. Han poängterade att besparingar för att öka effektiviteten inte kommer att innebära nedskärningar i FAO:s tekniska kompetens och att han ska försöka använda besparingarna till att stärka direkthjälpen till länder.

”Jag är övertygad att organisationen kan göra en betydande och allt större insats för att trygga livsmedelsförsörjningen och uppnå en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i världen”, avslutade han.

last updated:  Wednesday, January 4, 2012