Nyhetsarkiv 2012

Generaldirektören minns nobelpristagaren och FAO goodwill-ambassadören Rita Levi Montalcini 31 December 2012 En outtröttlig förkämpe för en värld utan hunger går ur tiden Den italienska forskaren och läkaren Rita Levi Montalcini avled den 30:e december vid 103 års ålder. FAO utsåg Montalcini till goodwill-ambassadör 1990. [more]
Skogsindustrin återhämtar sig något efter lågkonjunkturen 18 December 2012 Nya uppgifter som publicerats av FAO visar på att världsproduktionen av de viktigaste skogsprodukterna ökade i genomsnitt med 1 till 4 procent under 2011 jämfört med 2010. Detta indikerar att vissa länder sakta men säkert håller på att ta sig ur lågkonjunkturen. [more]
Ny uppmärksamhet åt försummade grödor för att hantera utmaningarna kring livsmedelsförsörjning 12 December 2012 Grödor som idag försummas och endast odlas i begränsad omfattning idag, kan vara viktiga för att kunna möta framtida utmaningar kring jordbruket och livsmedelförsörjningen och de bör därför omvärderas ", sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppnandet av det internationella grödeseminariet för 2000-talet i Cordoba, Spanien, december 2012. [more]
FAO:s målsättning ändras från minskad till ingen hunger – stöds av rådet 10 December 2012 Generaldirektören planerar att öka insatserna i kampen mot hunger FAO:s styrande råd avslutade sitt veckolånga möte med att besluta om att ändra organisationens huvudfokus, från en minskad hunger till en värld helt utan hunger. [more]
Tryggad livsmedelsförsörjning kopplat till fred i Sahel 7 December 2012 En tryggad livsmedelsförsörjning i Sahel kommer att bidra till fred och stabilitet i regionen, sade FAO: s generaldirektör José Graziano da Silva idag under ett möte om situationen i Sahel. Mötet hade sammankallats av Romano Prodi som är särskilt sändebud för FN:s generalsekreterare i Sahel och har tidigare varit Italiens premiärminister och EU-kommissionens ordförande. [more]
FAO efterlyser ökat fokus på lantbrukare vid jordbruksinvesteringar 6 December 2012 Regeringar uppmanas att skapa ett gynnsamt investeringsklimat för landsbygden Ökade och förbättrade investeringar i jordbruket är ett av de mest effektiva sätten att minska hunger och fattigdom och samtidigt skydda miljön. [more]
Generaldirektören: FAO förändras för att svara mot dagens utmaningar 4 December 2012 FAO:s styrande råd utvärderar nya förslag Under rådets öppnande tackade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva medlemmarna i rådet för fortsatt stöd till den senaste tidens omstrukturering av FAO, som har gjort det möjligt för organisationen att gå vidare med förnyat fokus och riktning. [more]
FAO stödjer projekt i Somalia - boskapsavfall blir tvål 30 November 2012 Varje djur blir 30 till 60 procent mer värt genom ett projekt finansierat av Storbritannien Suweisra Mohamed viftar med ett kamelben och har ett stort leende på läpparna, "detta är nu värt massor med dollars", säger hon medan hon svänger med lårbenet från en kamel. [more]
FAO:s generaldirektör och Haitis president efterlyser ökade investeringar i Haiti 23 November 2012 Investeringar avgörande för att långsiktig minska sårbarheten Vid ett möte med Haitis president Michel Joseph Martelly framhöll FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva behovet av ökade investeringar i landet för att stärka landet långsiktigt. [more]
FAO:s generaldirektör efterlyser åtgärder för att komma tillrätta med återkommande hungerkatastrofer i torra landområden 14 November 2012 Livsmedelsförsörjning för torkdrabbade länder diskuteras vid internationell konferens Konflikt, återkommande torka och volatila livsmedelspriser har lett till att flera länder i Afrika och Mellanöstern fastnar i en hungerfälla, men det finns vägar för att komma till rätta med detta, sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva under en internationell konferens om livsmedelsförsörjning i torkdrabbade länder i Doha, Qatar. [more]
Involvera lokala lantbrukare - nyckeln till framgång vid utländska investeringar 13 November 2012 Ny FAO-rapport uppmanar till försiktighet vid storskaliga markinvesteringar i utvecklingsländer Enligt en ny FAO-rapport är det de internationella investeringarna som ger lokala bönder en aktiv roll och kontroll över sin mark som får de mest positiva effekterna på den lokala ekonomin och den sociala utvecklingen. [more]
Bättre skördar i Nordkorea men undernäring ett fortsatt problem 12 November 2012 FAO och WFP publicerar ny bedömning av läget Enligt en rikstäckande undersökning som genomförts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har produktionen av basföda i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) ökat för andra året i rad. Trots detta är situationen fortsatt allvarlig och fortsatta ansträngningar krävs mot undernäringen. För omkring 2,8 miljoner utsatta människor är bristen på nödvändiga proteiner och fetter fortfarande problematiskt. [more]
FAO:s matprisindex för oktober sjunker något 8 November 2012 Importerna kan komma att minska kraftigt under 2012; rekordnivåer för risproduktionen FAO:s matprisindex för oktober 2012 föll med en procent och under årets första tio månader låg livsmedelspriserna i genomsnitt åtta procent lägre än under samma period 2011. Indexet föll två punkter till 213 punkter från septembers reviderade nivå på 215 punkter. Nedgången beror främst på sjunkande världsmarknadspriser på spannmål och oljor och fetter, vilket kompenserade för stigande mejeri- och sockerpriser. [more]
FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar till Haitis jordbrukssektor 6 November 2012 Enorma skador efter den tropiska stormen Sandy FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar för den närmaste 12 månadersperioden för att kunna återuppbygga landets jordbrukssektor efter tropiska stormen Sandy. [more]
Jordkooperativ viktiga samarbetspartners i kampen mot hungern 1 November 2012 Fattiga bönder får tillgång till marknader och fattigdomen minskar, säger FAO:s generaldirektör Att gå samman i kooperativ är en av de få chanser som småskaliga livsmedelsproducenter har för att få tillgång till och bli konkurrenskraftiga på lokala och globala marknader, uttryckte José Graziano da Silva vid ett möte vid den Internationella kooperativskongressen i Manchester den 31:e oktober. [more]
Ökad finansiering från USA för att bekämpa influensa och hot från nya sjukdomar 29 October 2012 FAO:s åtagande för att bekämpa nya sjukdomar i särskilt drabbade regioner stärks med finansiering från det amerikanska biståndsorganet USAID, säger FN-organisationen. Finansieringen på drygt 20 miljoner dollar kommer att stödja ett pågående samarbete mellan USA och FAO för att bekämpa fågelinfluensa som till exempel H5N1 högpatogen aviär influensa (HPAI). Samarbetet inkluderar också ökat ett fokus på nya potentiella pandemiska hot. [more]
Framsteg gjorts för att stoppa minskningen av genetisk mångfald hos boskap 26 October 2012 Inhemska raser som är avgörande för tryggad livsmedelsförsörjning får ökad uppmärksamhet från regeringshåll Trots att många länder vidtar åtgärder för att stoppa förlusten av genetiska resurser från boskap kvarstår problem som måste åtgärdas omgående för att minska förlusten av biologisk mångfald. [more]
Ny varning för gräshoppsinvasion i nordvästra Afrika 25 October 2012 FAO varnar för överhängande hot FAO uppmanar Algeriet, Libyen, Mauretanien och Marocko till beredskap mot svärmar av ökengräshoppor från Sahel under de kommande veckorna. De fyra länderna uppmanas att förbereda och mobilisera resurser för att kunna upptäcka och kontrollera svärmarna. [more]
FN på Stockholms centralstation 24 oktober - Milleniemålen - för en bättre framtid 24 October 2012 FAO Norden är en av åtta organisationer som arrangerar FN-dagen på Centralen med fokus på FN:s åtta millenniemål. FN-familjen i Sverige finns på Stockholms centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 på FN-dagen onsdagen den 24 oktober. [more]
Nya principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket 23 October 2012 Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) godkänner tvåårig förhandlingsprocess Under det 39:e CFS-mötet vid FAO i Rom godkändes en tvåårig förhandlingsprocess för ansvarsfulla investeringar i jordbruket som tar hänsyn till rättigheter, försörjningsmöjligheter och resurser. [more]
FAO uppmanar till förbättrad samhällsstyrning för en tryggad livsmedelsförsörjning 17 October 2012 Volatila livsmedelspriser diskuteras på ministermöte För att komma till rätta med de kraftiga prissvängningarna på livsmedelmarknaden krävs en förbättrad samhällsstyrning som ser till att trygga livsmedelsförsörjning, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid ett ministermöte om volatila livsmedelspriser där omkring 20 ministrar deltog. [more]
Jordbrukskooperativ betydelsefulla i kampen mot hunger 16 October 2012 Världshungerdagen uppmärksammades i 150 länder runtom i världen Veckan före FAO:s Världshungerdag uppmärksammades hungerfrågan i samband med lanseringen av FAO:s hungerrapport, State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2012. Rapporten visar att trots att 132 miljoner färre lider av hunger i världen jämfört med för 20 år sedan, är det fortfarande omkring 870 miljoner människor som inte får tillräckligt med mat för dagen. [more]
Milleniemål om att halvera andelen hungriga till 2015 fortfarande möjligt 15 October 2012 Samhällsstyrning avgörande för tryggad livsmedelsförsörjning Om världens länder ökar sina insatser för att minska hungern kan milleniemålet om att halvera andelen hungriga till 2015 fortfarande nås, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppningsceremonin för kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) . [more]
Omkring 870 miljoner kroniskt undernärda i världen visar ny hungerrapport 9 October 2012 Omkring 870 miljoner människor, eller en av åtta, lider av kronisk undernäring under 2010-2012 enligt FN:s nya hungerrapport som släpps idag. Hungerrapporten, State of Food Insecurity in the World 2012 (SOFI), som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ger ut tillsammans med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP), ger en mer exakt uppskattning av antalet kroniskt undernärda i världen då den är baserad på förbättrade metoder och data från de senaste två decennierna. [more]
Finansiering av FAO-program ökar med 28 procent 8 October 2012 Under de första åtta månaderna 2012 mobiliserades omkring 538 miljoner dollar till stöd för FAO:s olika program. Det är en ökning med 28 procent i jämförelse med samma period förra året. Stödet omfattar frivilliga bidrag på 498 miljoner dollar och 40 miljoner som kommer från FAO:s tekniska samarbetsprogram (TCP). 70 miljoner dollar av de frivilliga bidragen kommer från EU, 77 miljoner från Unilateral Trust Funds (UTF) och mer än 50 miljoner från USA. [more]
Kinas premiärminister Wen Jiabao får FAO-pris 5 October 2012 FAO och Kina undertecknar även avtal om förstärkt samarbete Under generaldirektör José Graziano da Silvas besök i Peking tilldelades Kinas premiärminister, Wen Jiabao, FAO:s högsta utmärkelse - Agricola medaljen. FAO vill hedra Wen Jiabaos livslånga engagemang och insatser för att främja tryggad livsmedelsförsörjning och minska fattigdomen i Kina och i världen," det sa Graziano da Silva under prisceremonin där över 150 höga regeringstjänstemän, bonde- och akademirepresentanter deltog. [more]
FAO:s matprisindex steg med 1,4 procent i september 4 October 2012 Minskad spannmålsskörd globalt, men rekordskörd förväntas för låginkomstländer med livsmedelsunderskott, så kallade ”Low-Income Food Deficit Countries” (LIFDCs). Efter två månaders stabila priser steg FAO:s matprisindex något i september 2012, en ökning med 1,4 procent, eller 3 punkter, i jämförelse med augusti. [more]
Kinesiskt lantbruksuniversitet utser FAO:s generaldirektör till hedersprofessur 3 October 2012 Kinesiska forskare uppmanas att stödja kampen mot hungern I sitt tacktal för sin nya position som hedersprofessur vid Kinas största och mest betydelsefulla lantbruksuniversitet, China Agricultural University, beskrev FAO:s General-Direktör José Graziano da Silva akademikernas viktiga roll i kampen mot hungern. ”Vi kommer att vara beroende av vetenskapsmän och forskare i varje ny generation - och var och en av er som är här idag – att vara ledande inom teknisk innovation och det utbyte av idéer som kommer vara nödvändigt för att göra detta”, säger Graziano da Silva. [more]
Nytt internationellt samarbete för att stärka vattenbrukets betydelse i kampen mot hungern 1 October 2012 Europeiska unionen finansierar treårigt initiativ Ett internationellt initiativ för att bättre förstå vattenbrukets roll för hungerbekämpning i fattiga länder har nu lanserats. Initiativet, som är ett internationellt samarbete mellan olika biståndsorgan, regeringar och universitet, kommer att utveckla hållbara policyer för att förbättra försörjningen för miljontals fattiga i låginkomstländer med livsmedelunderskott i Afrika, Asien och Latinamerika. EU stöder projektet med 1 miljon euro under en treårsperiod. Projektet förvaltas av FAO tillsammans med en allians bestående av 20 biståndsorgan, regeringar och universitet. [more]
Nytt internationellt skogsbrukspris 28 September 2012 Aktivist från Nepal får Wangari Maathaipriset Det första Wangari Maathaipriset någonsin delades igår ut till skogsbruksaktivisten Narayan Kaji Shrestha från Nepal. Han tilldelas priset bland annat för sina insatser med att främja skogsskötsel på lokal nivå . Ceremonin ägde rum i Rom vid FAO:s skogskommitté (COFO). [more]
Innovationer och investeringar behövs för att modernisera det ryska skogsbruket 27 September 2012 Enligt en ny studie som presenterades av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO) och den ryska regeringen under den internationella skogsveckan i Rom är det ryska skogsbruket i stort behov av att moderniseras för att kunna öka möjligheterna till att motverka klimatförändringen samtidigt som storskalig timmerproduktion sker. [more]
Skog viktig resurs för hållbar utveckling 25 September 2012 Under öppnandet av ett femdagars möte för FAO:s skogkommitté (COFO) betonade Graziano da Silva skogsbrukets centrala roll för en hållbar utveckling, vilket också var en av de övergripande frågorna som behandlades vid Rio +20-konferensen i juni. 2012 års upplaga av FAO:s huvudrapport om tillståndet för världens skogar, State of the World’s Forests (SOFO), fokuserar således på skogarnas roll i hållbar utveckling, säger Graziano da Silva. [more]
Frankrikes president och FAO:s generaldirektör betonar behovet av samordnade insatser för att stabilisera livsmedelspriserna 20 September 2012 Graziano da Silva och Hollande efterlyser kort- och långsiktigt stöd till utsatta Frankrikes President François Hollande och FAO:s generalsekreterare José Graziano da Silva enades nyligen på ett möte i Paris om att bättre internationell samordning och ett ökat informationsutbyte bidrar till att minska snabba prisförändringar. “Frankrike delar FAO:s och FN:s uppfattning om att vi i dagsläget inte upplever en matpriskris, men att vi behöver vara fortsatt vaksamma på utvecklingen”, säger Graziano da Silva. [more]
Möte betonar den privata sektorns betydelse för hungerutmaningen 14 September 2012 Europeiska utvecklingsbanken och FAO uppmanar jordbruksindustrin till ökade investeringar i området mellan Svarta havet och Medelhavet. För att komma till rätta med hungern i världen krävs ett ökat samarbete mellan regeringar, det civila samhället, lantbruksorganisationer och den privata sektorn. Detta uttryckte den Europeiska utvecklingsbanken ( EBRD ) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vid en konferens i Istanbul som samlade beslutsfattare från jordbrukssektorn för att diskutera vilken roll jordbruksinvesteringar kan spela för att trygga livsmedelsförsörjningen i området från Centralasien till Nordafrika. [more]
Fattigdomsbekämpning genom utveckling av boskapssektorn 10 September 2012 Enligt en nyutkommen FAO- rapport kan riktade policyer och institutionella förändringar leda till att boskapssektorns potential möjliggörs. ”Omkring 750 miljoner fattiga människor är till stor del försörjda genom boskapsskötsel men det är endast en minoritet av dessa som har kunnat dra fördel av de möjligheter som tillväxten inom boskapssektorn medfört” skriver författarna. [more]
FAO:s matprisindex stabiliseras 6 September 2012 FAO:s matprisindex snittade på 213 punkter i augusti 2012, samma nivå som för juli 2012. ”Detta är lugnande men vi måste vara fortsatt vaksamma. Dessa prisnivåer motiverar inte ett tal om en global livsmedelskris. Det internationella samfundet kan och bör verka för att lugna marknaderna ännu mer”, sade generaldirektör José Graziano da Silva vid en presskonferens idag i Rom. [more]
Seminarium 11 september- Pengaöverföring, resiliens och jordbruksutveckling 5 September 2012 Den 11 september anordnar FAO Norden, SIANI, Sida och Svenska kyrkan ett seminarium om betydelsen av direkta pengaöverföringar, så kallade ”Cash Transfers”, för fattigdomsbekämpning och social trygghet. Pengaöverföringars roll för en stimulerad lokala produktion och en ökad resiliens på landsbygden kommer också att diskuteras under seminariet. [more]
Gemensamt uttalande från FAO, IFAD och WFP om internationella livsmedelspriser 4 September 2012 I ett gemensamt uttalande kräver FAO, IFAD och WFP ett snabbt och samordnat internationellt agerande för att hantera de höga livsmedelspriserna. De understryker behovet av att omgående få tillstånd till lösningar för att komma till rätta med de snabba prishöjningarna. Samtidigt behöver vi utvärdera hur världen producerar mat långsiktigt, handlar med och konsumerar mat i en värld med en ständigt växande befolkning, en ökad efterfrågan på mat och ett föränderligt klimat. [more]
Grönare städer avgörande för en tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika 28 August 2012 Stadsbefolkningen ökar snabbare i Afrikas städer än i någon annan region i världen, men många av dessa stadsregioner har svårt med att möta den växande efterfrågan på mat som befolkningsökningen medför. I en nyutkommen FAO-rapport uppmanas beslutsfattare att agera för att de afrikanska städerna blir ”grönare”, så att människor kan få tillräckligt med mat och möjlighet till inkomst på ett hållbart sätt. [more]
Återkommande perioder av torka visar på behovet av förbättrad vattenresurshantering för en säkrad livsmedelsförsörjning 27 August 2012 Sedan 2007 har torka drabbat spannmålsproduktionen och återkommande bidragit till snabbt stigande livsmedelspriser. Denna utveckling visar på behovet av att förändra vattenanvändning och slöseriet med vatten längst hela livsmedelskedjan. [more]
Sommarstängt 23 July 2012 Kontoret har sommarstängt och öppnar åter igen i slutet på Augusti. Trevlig sommar! [more]
Ökad produktivitet och mer hållbar livsmedelsproduktion förbättrar världens livsmedelsförsörjning 11 July 2012 Även om den internationella marknaden för jordbruksprodukter verkar ha stabiliserats efter förra årets rekordnoteringar, förväntas priserna förbli fortsatt höga under det kommande årtiondet, enligt den senaste FAO/OECD-rapporten om framtidsutsikterna för jordbruket, OECD-FAO Agricultural Outlook . Den främsta orsaken till de höga priserna är en fortsatt stabil efterfrågan kombinerat med avtagande tillväxt i den globala produktionen. [more]
Fiske och vattenbruk – viktiga sektorer som kan bidra med mer 10 July 2012 Hållbart fiske och vattenbruk spelar en central roll för livsmedelsförsörjningen och försörjningsmöjligheterna för miljontals människor. FAO:s senaste rapport om situationen för världens fiske och vattenbruk lanserades under öppnandet av FAO:s 30:e fiskerikonferens. Publikationen lyfter fram sektorns betydelse till försörjningen i världen, en poäng som betonades i slutdokumentet från den nyligen avslutade Rio+20-konferensensen. [more]
FAO:s matprisindex faller igen 5 July 2012 FAO:s matprisindex föll för tredje månaden i rad i juni 2012. Nedgången från maj månad var 1,8 procent och den nuvarande nivån är den lägsta sedan september 2010. Index för juni stannade på 201 punkter, fyra punkter ned från maj 2012. [more]
FN skärper föreskrifter för ökad livsmedelssäkerhet 5 July 2012 FN:s organisation för livsmedelsstandarder har enats om nya regler – inklusive den högsta tillåtna nivån av melamin i mjölkersättning för spädbarn – vid ett möte i Rom. Det nya regelverket är en del av en serie åtgärder som syftar till att värna om konsumenthälsan världen över. Andra åtgärder som antagits är standarder för livsmedelssäkerhet för fisk och skaldjur, meloner, torkade fikon och märkning av livsmedel. [more]
Ny satsning på enhetliga mätmetoder av animalieproduktionens miljöpåverkan 4 July 2012 Ett nytt samarbete, under ledning av FAO, ska förbättra metoderna för hur animalieproduktionens miljöpåverkan mäts och bedöms. Detta ses som ett nödvändigt steg för att förbättra hållbarheten för sektorn. [more]
FAO och OIE presenterar global strategi för att bekämpa mul- och klövsjuka 27 June 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) gör gemensam sak i kampen mot mul- och klövsjuka. Tillsammans lägger de båda organisationerna idag fram en detaljplan för att kontrollera den allvarliga boskapssjukdomen. Vid öppnandet av FAO och OIE:s internationella konferens i Bangkok, som stöds av det thailändska ministeriet för jordbruk och kooperativ, underströk organisationerna att planen endast kan bli verklighet genom ett brett engagemang från dess internationella partners. [more]
Förödande boskapsepidemi i DR Kongo 26 June 2012 FAO mobiliserar akut stöd till Demokratiska republiken Kongo (DRC) för att motverka den snabba spridningen av peste des petits bland idisslare, en aggressiv boskapssjukdom som drabbar får och getter. [more]
FN:s generalsekreterares initiativ för hungerbekämpning välkomnas 25 June 2012 FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva välkomnade initiativet för att bekämpa hungern, Zero Hunger Challange, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon aviserade i samband med Rio+20-mötet. [more]
Bidrag från EU-kommissionen hjälper lantbrukare upprätthålla mångfalden av grödor 22 June 2012 EU-kommissionen bidrar med drygt fem miljoner euro till en ny fond inom ramen för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, meddelade FAO vid ett ministermöte vid Rio+20, FN:s konferens om hållbar utveckling. [more]
Hunger och extrem fattigdom hindrar hållbar utveckling 21 June 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Den internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Bioversity International ger tillsammans följande uttalande med anledning av Rio+20-konferensen. [more]
Skogen i fokus för en ny, grönare ekonomi 20 June 2012 Världens skogar och den betydelse de kan ha för en övergång till en ny, grönare ekonomi diskuteras under Rio+20-konferensen. Men för att på allvar inleda förändringsprocessen, behöver regeringar skapa program och policyer som gör det möjligt för att skogarnas fulla potential kommer till nytta, samtidigt som de förvaltas hållbart, säger FAO i sin nya skogsrapport. [more]
FAO:s beslutande organ ger stöd till reformer föreslagna av generaldirektören 18 June 2012 FAO:s beslutande råd godkände generaldirektör José Graziano da Silvas reformförslag vid sitt möte i Rom 11-15 juni. Förslagen omfattade bland annat en omorganisation, omfördelningar och budgetbesparingar, ett stärkande av landskontoren, förbättringar inom strategisk planering och ökade resurser till tvärvetenskapligt arbete. [more]
Inför Rio+20-konferensen om hållbar utveckling: Effektivare energianvändning huvudutmaning för livsmedelssektorn 14 June 2012 Jordbrukets beroende av fossila bränslen undergräver dess förmåga att producera tillräckligt med mat, säger FAO idag. På sikt leder det till ökad fattigdom och sämre möjligheter att skapa en hållbar världsekonomi. [more]
Krafttag krävs för minskade livsmedelsförluster och matsvinn 13 June 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och dess samarbetspartners uppmanar företag och organisationer världen över att stödja SAVE FOOD-initiativet. Samarbetet är en satsning för att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet i världen. [more]
Lägre matpriser bör leda till minskad hunger, säger FAO:s generaldirektör 12 June 2012 Fallande livsmedelspriser till följd av goda skördar och växande lagernivåer bör innebära att antalet hungriga i världen minskar under 2012, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva i sitt inledningsanförande som markerade öppnandet av organisationens styrande råds under måndagen den 11 juni. [more]
Länder måste trappa upp insatserna mot barnarbete inom jordbruket 11 June 2012 Den internationella målsättningen om att eliminera de värsta formerna av barnarbete till 2016 kommer inte att nås om världens länder inte ökar sina ansträngningar för att bekämpa barnarbete inom jordbruket. Det meddelar FAO idag inför den Internationella dagen mot barnarbete den 12 juni. [more]
FAO:s matprisindex sjunker kraftigt 7 June 2012 Världens livsmedelspriser sjönk kraftigt i maj till följd av generellt sett god livsmedelstillgång, växande osäkerhet för världsekonomin och en stärkt dollar, säger FAO idag. FAO:s matprisindex mäter den månadsvisa förändringen av världsmarknadspriserna för en korg med livsmedelsråvaror, minskade med fyra procent i maj. Indexet snittade på 204 punkter, vilket var 9 punkter ned från april. Detta, den lägsta nivån sedan september 2011 och cirka 14 procent under toppnoteringen i februari 2011. [more]
Hot om utbrott av ökengräshoppor i Niger och Mali 5 June 2012 Odlingar i Niger och Mali löper en överhängande risk att drabbas av svärmar av ökengräshoppor som rör sig söderut från Algeriet och Libyen. Gräshoppsansamlingar har nyligen påträffats i norra Niger. Dessa härrör från gräshoppsangrepp längre norrut. Regionala kontrollinsatser mot gräshoppor försvåras av de fortsatta oroligheterna längs båda sidor av den algerisk-libyska gränsen. [more]
FAO och Sverige tecknar avtal om ekonomiskt stöd 1 June 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Sida har tecknat ett avtal om ett ekonomiskt stöd på 10,8 miljoner dollar (omkring 77 miljoner kronor) för att förbättra FAO:s stöd till nödställda befolkningar i flera högprioriterade länder och regioner. [more]
Hungerbekämpning – nödvändigt för en hållbar utveckling 31 May 2012 En hållbar utveckling kan inte uppnås om inte hunger och undernäring utplånas, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i ett policydokument som tagits fram inför Rio+20-mötet som hålls i Rio de Janeiro i juni. [more]
Ny dataportal för att lösa flaskhalsar i livsmedelsproduktionen 28 May 2012 En ny dataportal på internet som utvecklats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och det internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA) vill frigöra odlingsmarkens outnyttjade potential för att mätta en snabbt växande befolkning i världen. [more]
Halvera matsvinnet på 10 år – antagen målsättning vid FAO:s konferens för sydvästra Asien 21 May 2012 Den 18 maj enades FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) 31:a regionala konferens för sydvästra Asien om målsättningen att minska matsvinn (food waste) och livsmedelsförluster efter skörd (food losses) med 50 procent för att kunna säkra livsmedelsförsörjningen i regionen. [more]
FAO hjälper Tanzania att kartlägga kol i skogsmark 16 May 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) hjälper forskare och beslutsfattare i Tanzania med att utvärdera hur mycket kol som finns lagrat i skogar och skogsjordar för att därigenom ge dem en möjlighet att reducera utsläppen av växthusgaser. [more]
Matsvinn och klimatförändringen i fokus på FAO:s konferens för sydvästra Asien 15 May 2012 Åtgärder för att förbättra en tryggad livsmedelsförsörjning i regionen genom ett minskat matsvinn (food waste) och minskade livsmedelsförluster efter skörd (food losses), utsläppsbegränsningar och en anpassning till klimatförändringen kommer diskuteras vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) regionala konferens för sydvästra Asien. [more]
Länder antar frivilliga riktlinjer kring markättigheter 14 May 2012 I ett beslut den 11 maj antog Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) ett antal långtgående internationella riktlinjer som syftar till att hjälpa regeringar att säkerställa människors rättigheter att äga eller nyttja mark, skogar och fiskeresurser. [more]
8 May 2012 Fredagen den 11 maj kommer Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) att hålla ett extra möte i Rom för att överlägga om ett antal frivilliga riktlinjer för en ansvarsfull förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av mark, fiske och skogsresurser. [more]
Mul- och klövsjuka rapporterad på Gazaremsan 4 May 2012 Efter utbrott av den nya virusstammen av mul- och klövsjukan, SAT2, i Egypten och Libyen i februari befarades smittan spridas till närliggande områden, vilket den 19 april bekräftades när ett smittat djur upptäcktes i Rafah, en stad på Gazaremsan nära den egyptiska gränsen. Detta visar på betydelsen av att upprätthålla och intensifiera de internationella insatserna för att förhindra att viruset sprider sig ytterligare i Mellanöstern och Nordafrika, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). [more]
Matpriserna faller något men ligger kvar på höga nivåer 3 May 2012 Världens livsmedelspriser, baserat på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) matprisindex, föll tre punkter, eller 1,4 procent, från mars till april 2012 men de verkar samtidigt ha stabiliserats på en relativt hög nivå på 214 punkter, säger FAO idag. [more]
FAO varnar för bristande finansiering för insatserna i Sahel och på Afrikas horn 27 April 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) generaldirektör José Graziano da Silva säger att mer än 110 miljoner dollar saknas för att kunna stödja boskapsskötare och lantbrukare under den pågående regnperioden i Sahel och på Afrikas horn. [more]
Internationellt medie- och kunskapscenter invigt 25 April 2012 Ett internationellt medie- och kunskapscenter invigdes igår av Förenade Arabemiratens utrikesminister Shejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) generaldirektör José Graziano da Silva, på FAO:s huvudkontor i Rom. [more]
Hållbar utveckling – möjlig först när hungern bekämpats 23 April 2012 Under FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) regionala konferens för Europa och Centralasien bekräftade de deltagande länderna enhälligt sina gemensamma åtaganden för att motarbeta undernäring och hunger samt arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling. Representanter från 46 länder samlades i Baku, Azerbajdzjan, den 19-20 april på den konferens som hålls vartannat år. [more]
Estland ger för första gången frivilligt extrastöd till FAO 19 April 2012 Estland har tecknat ett avtal med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om att för första gången ge ett frivilligt finansiellt stöd till organisationens utvecklingsprogram. [more]
Hälsorisker kvarstår trots att hungern i Europa och Centralasien minskar 18 April 2012 Undernäring förväntas vara ett mindre problem i Europa och Centralasien år 2030, däremot kan fetma och kostrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdomar komma att bli en svår utmaning för länderna, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) idag. [more]
Nytt samarbete för hantering av uttjänta bekämpningsmedel i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien 12 April 2012 Tolv länder i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien kommer tillsammans med EU och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) inleda ett arbete för att hantera sina omfattande lager av uttjänta bekämpningsmedel. Samarbetsprojektet offentliggjordes nyligen på FAO:s huvudkontor i Rom. [more]
Livsmedelspriserna i stort sett oförändrade i mars 5 April 2012 Världens livsmedelspriser är i stort sett oförändrade sedan februari, enligt FAO:s senaste matprisindex som publiceras idag. Indexet snittade på 216 punkter i mars, jämfört med 215 i februari. Bland de olika varugrupperna var det endast prisutvecklingen på oljor som påtagligt steg, samtidigt som priserna på mejeriprodukter föll. [more]
Storbritannien ger 25 miljoner dollar för en förbättrad jordbruksstatistik 5 April 2012 Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) har undertecknat ett avtal med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om att donera omkring 25 miljoner dollar (16 miljoner pund) till stöd för ett nyskapande globalt samarbete för att förbättra den jordbruksstatistik som finns tillgänglig för regeringar och lantbrukare runt om i världen. [more]
60 år av globalt samarbete mot växtskadegörare 3 April 2012 För 150 år sedan var Frankrikes vinindustri nära att slås ut av ett skadedjursutbrott, vilket stimulerade länder att börja samarbeta för att förhindra att växtskadegörare sprids via den internationella handeln. Detta ledde till slut fram till skapandet av en internationell växtskyddskonvention som 1952 uppgraderades och placerades under FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Sextio år senare är den internationella växtskyddskonventionen fortfarande stark och blickar framåt mot framtidens utmaningar. [more]
Europeisk proffsfotboll uppmärksammar krisen i Sahel 29 March 2012 Kampanjen " Professionell fotboll mot hunger " kommer att uppmärksammas på hundratals europeiska fotbollsarenor. Budskapet är att kraftfulla åtgärder behövs för att undvika en humanitär katastrof i Sahelregionen i Afrika där en livsmedelskris, orsakad av torka, kronisk fattigdom, höga livsmedelspriser, flyktingströmmar och konflikter påverkar miljontals människor. [more]
Naturskog av teak minskar medan planterade teakskogar ökar 27 March 2012 En ny undersökning över tillståndet för de globala teakbestånden och teakmarknaderna, Teak Resources and Market Assessment, utförd av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i 60 tropiska länder, visar att skogar med naturliga teakbestånd minskar i världen och att kvaliteten på teakträ från naturskogar försämras. Samtidigt visar undersökningen att planterad teakskog ökar till ytan och – när den förvaltas väl – ger trä med hög kvalitet. [more]
FAO vädjar om akut finansiellt stöd för Afrikas horn 27 March 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vädjar nu om ett finansiellt stöd på 50 miljoner dollar till stöd för Afrikas horn. Detta för att tillgodose de akuta behoven för de prioriterade verksamheterna inom jordbruk och boskapsskötsel, så att dessa ska kunna genomföras före och under nästa odlingssäsong som sammanfaller med regnperioden mellan april och juni. [more]
Utbrott av mul- och klövsjukan i Egypten hotar hela regionen 23 March 2012 Akuta åtgärder behövs för att kunna kontrollera ett stort utbrott av mul- och klövsjukan samt förebygga dess spridning i Nordafrika och Mellanöstern – något som skulle kunna få stora konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i området, varnar FAO. Det finns ett stort behov av vaccin och internationella och regionala organisationer är redo att utveckla en regionalt förebyggande beredskaps- och åtgärdsplan. [more]
Effektivare vattenanvändning centralt i kampen mot hungern 23 March 2012 För att kunna producera tillräckligt med mat för att mätta jordens snabbt växande befolkning krävs det att det internationella samfundet säkerställer ett hållbart nyttjande av världens ”mest betydelsefulla ändliga resurs” vatten, säger FN:s generaldirektör Ban Ki-Moon. [more]
Ny statistisk årsbok från FAO kopplar samman statistik med samhällstrender 20 March 2012 Att kartlägga och samla in livsmedels- och jordbruksstatistik är en viktig del i arbetet med att minska hungern och främja utveckling. Tanken med FAO:s statistiska årsboks nya format är att statistiken ska göras mer lättillgänglig och meningsfull för användarna. [more]
FAO utfärdar varning för livsmedelskris i Syrien 15 March 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utfärdar en varning för en osäker livsmedelsförsörjning i Syrien. FAO uttrycker djup oro över livsmedelssituationen, särskilt för utsatta grupper, till följd av de oroligheter som pågått sedan mitten av mars 2011. [more]
Riktlinjer för mark-, fiske- och skogsrättigheter nära godkännande 14 March 2012 De internationella samtal som ägde rum på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i förra veckan för att slutföra förhandlingarna om en uppsättning frivilliga internationella riktlinjer för en ansvarsfull förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av mark, fiske och skogsresurser har framgångsrikt avslutats. [more]
Brådskande med hjälp till torkdrabbade lantbrukare och boskapsskötare i Sahel 12 March 2012 Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) behöver flera länder i Sahelregionen i västra Afrika akut hjälp för att undvika en omfattande livsmedelskris samt för att skydda och återuppbygga försörjningsmöjligheterna för lokalsamhällen beroende av boskap och jordbruk. [more]
Internationella kvinnodagen: FAO:s jämställdhetspolicy siktar högt 8 March 2012 Ett av de viktigaste redskapen för att utrota hunger och extrem fattigdom är att öka de sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga möjligheterna för kvinnor och flickor. En ny jämställdhetspolicy som idag lanseras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) syftar till att sätta jämställdhet i fokus för organisationens arbete med att få till stånd ett hållbart jordbruk och utveckling. [more]
Årets veteproduktion förväntas hamna nära rekordnivå 8 March 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) beräknar att världens veteproduktion kommer uppgå till 690 miljoner ton under 2012, vilket är den näst högsta som någonsin noterats. Samtidigt meddelas det att de internationella livsmedelspriserna steg med 1 procent i februari – den andra ökningen på två månader. [more]
Landsbygdsorganisationer viktiga för social och ekonomisk utveckling 6 March 2012 Starka landsbygdsorganisationer såsom producentgrupper och kooperativ är avgörande för att minska hunger och fattigdom. Organisationerna kan hjälpa småproducenter att möta den ökade efterfrågan på livsmedel på lokala, nationella och internationella marknader, samtidigt som de förbättrar producenternas egna ekonomiska, sociala och politiska möjligheter. [more]
Nya riktlinjer för att hantera bioenergiutvecklingens möjligheter och avigsidor 5 March 2012 FAO ger ut ett antal riktlinjer och metoder som stöd till regeringar som vill skapa en landsbygdsutveckling genom möjligheterna som bioenergi kan ge och samtidigt se till att odlingen av biobränslegrödor inte sker på bekostnad av livsmedelsförsörjningen. [more]
Höga tepriser håller i sig 1 March 2012 Tidiga prognoser för 2012 tyder på fortsatt stabila priser på te. I genomsnitt låg tepriset på 2,85 dollar per kilo under 2011 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) mellanstatliga ansvarsgrupp för te. [more]
Samarbete för att bekämpa illegal handel med falska veterinärmediciner 28 February 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och det Internationella förbundet för djurhälsa (IFAH) arbetar för att etablera den första veterinärmedicinska standarden för läkemedel som används vid behandling av den animaliska varianten av afrikansk Trypanosomosis, Nagana, även kallad afrikansk sömnsjuka då den drabbar människor. [more]
FAO och Bill Gates i samarbete mot hungern 27 February 2012 Att förbättra systemen för jordbruksinformation och öka stödet till småskaliga lantbrukare i kampen mot hungern stod högt på agendan i de diskussioner som fördes mellan Bill Gates, vice ordförande för Bill och Melinda Gatesfonden, och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), José Graziano da Silva, på FAO:s huvudkontor den 23 februari. [more]
Brasilien ger stöd till lokal upphandling av livsmedel i Afrika 22 February 2012 Brasilien ger ett bidrag på 2 375 000 dollar till ett nytt program för lokalt upphandlade livsmedel som ska genomföras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) till stöd för lantbrukare och utsatta i Etiopien, Malawi, Moçambique, Niger och Senegal. [more]
Familjer i konfliktdrabbade Sydsudan stöds av FAO 20 February 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) hjälper människor i det konfliktdrabbade området Jonglei i Sydsudan att försörja sig och återupprätta sina liv genom en rad akuta och långsiktiga åtgärder. [more]
Återuppbyggnad av Afghanistans bevattningssystem 14 February 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) stärker sitt tekniska stöd till återuppbyggnaden av Afghanistans förstörda bevattningssystem i ett försök att hjälpa lantbrukarna öka sin jordbruksproduktion. Initiativet avser även att förbättra den kunskap och kompetens som jordbrukarna behöver för att använda och upprätthålla bevattningssystemen. [more]
FAO:s matprisindex steg åter i januari 9 February 2012 FAO:s matprisindex steg med knappt två procent, eller fyra punkter, från december till januari – den första ökningen sedan juli 2011. [more]
Sydsudan hotas av matkris 8 February 2012 Miljontals människor i Sydsudan hotas av allvarlig matbrist under det kommande året om inte direkta åtgärder vidtas, detta enligt en rapport som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) publicerar tillsammans med Världslivsmedelsprogrammet (WFP). [more]
Akuta hungersnöden i Somalia över, men tillståndet fortfarande kritiskt 3 February 2012 I ett uttalande förklarar FN att det inte längre råder akut hungersnöd i Somalia. Samtidigt varnas det för att den återkommande torkan på Afrikas horn fortfarande utgör ett hot, såvida inte mer långsiktiga åtgärder vidtas för att återupprätta en tryggad livsmedelsförsörjning. [more]
Gröna investeringar i marina sektorn kan ge stora vinster 30 January 2012 Havens och kusternas ekosystem är idag hårt utsatta men genom ett mer hållbart förvaltande av haven, som tar till vara på ekosystemens förutsättningar, kan de stärkas avsevärt. Detta lyfts fram i rapporten Grön ekonomi i en blå värld (Green Economy in a Blue World) , publicerad av ett flertal FN-organ och andra organisationer (UNEP, UNDP, FAO, IMO, UN-DESA, IUCN, WorldFish Center och GRID-Arendal). Den mer hållbara metoden som presenteras i rapporten omfattar allt ifrån att skapa förnybar energi och uppmuntra till ekoturism, till mer hållbart fiske och havstransporter. [more]
Kooperativ centrala i kampen mot hungern 25 January 2012 Kooperativ och producentorganisationer kommer att bli allt viktigare i hunger- och fattigdomsbekämpningen i världen. Detta budskap framförde generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) José Graziano da Silva vid 2012 års Social Forum i Porto Alegre i Brasilien under ett officiellt möte med det Brasilianska rådet för ekonomisk och social utveckling (CDES). [more]
FAO och EU gör gemensam satsning på klimatsmart jordbruk 16 January 2012 FAO och EU-kommissionen meddelade idag att de satsar 5,3 miljoner euro i ett projekt för att hjälpa Malawi, Vietnam och Zambia att övergå till ett klimatsmart jordbruk. [more]
FAO:s matprisindex avslutar året nedåt 12 January 2012 Livsmedelspriserna föll med 2,4 procent, eller fem punkter, från november till december 2011, meddelar FAO idag. Indexets nuvarande nivå på 211 punkter, är 11,3 procent (27 punkter) under toppnoteringen i februari 2011. [more]
FAO:s nya generaldirektör agerar för att utrota hungern 4 January 2012 I sin första presskonferens, två dagar efter att han tillträdde som generaldirektör på FAO, klargjorde José Graziano da Silva att hans främsta prioritet kommer vara att utrota hungern och undernäringen i världen. [more]
José Graziano da Silva ny generaldirektör för FAO 1 January 2012 José Graziano da Silva har formellt tagit över styret på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och antar därmed posten som generaldirektör på den hungerbekämpande FN-organisationen. [more]

last updated:  Wednesday, January 9, 2013