Akuta hungersnöden i Somalia över, men tillståndet fortfarande kritiskt

FAO:s nya generaldirektör ökar insatserna på Afrikas horn

2012-02-03

I ett uttalande förklarar FN att det inte längre råder akut hungersnöd i Somalia. Samtidigt varnas det för att den återkommande torkan på Afrikas horn fortfarande utgör ett hot, såvida inte mer långsiktiga åtgärder vidtas för att återupprätta en tryggad livsmedelsförsörjning.

Enligt en ny rapport från den FAO-ledda gruppen för livsmedelsförsörjning och nutritionsanalys (FSNAU) och USAID:s hungerförvarningssystem (FEWS NET) har antalet somalier i behov av akut hjälp minskat från 4 till 2,34 miljoner, vilket är 31 procent av befolkningen. När krisen var som värst hotades 750 000 människors liv.

"Efterlängtade regn tillsammans med ett betydande tillskott av insatsvaror till jordbruket samt de humanitära insatser som skett de senaste sex månaderna är de främsta orsakerna till denna förbättring," sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva under en presskonferens i Nairobi efter ett besök i södra Somalia.

"Men krisen är inte över. Den kan endast lösas med en kombination av regn och fortsatta, samordnade långsiktiga insatser som bygger upp lokalbefolkningens motståndskraft och samtidigt länkar bistånd och utveckling. Vi kan inte undvika torka, men vi kan vidta åtgärder för att motverka att det leder till hungersnöd. Vi har tre månader på oss tills nästa regnperiod," tillade han.

Graziano da Silva klargjorde att FAO kommer att öka insatserna på Afrikas horn och förtydligade att jordbruket har en avgörande roll för fred och stabilitet i regionen.

Lyckade insatser

Regnet mellan oktober och december 2011, i kombination med jordbruks- och humanitära insatser, var orsaken till att lantbrukare både kunde producera och köpa mer mat enligt FSNAU/FEWS NET.

Som en del i sina akutinsatser delade FAO ut utsäde och växtnäringsämnen till somaliska lantbrukare. I regionerna Bay och Shabelle bidrog regn samt FAO:s och andra organisationers insatser till att lantbrukare fördubblade sin produktion av majs och hirs, vilket utgör den största skörden på flera år. FAO återupprättade även 594 kilometer bevattningskanaler och behandlade 2,6 miljoner boskap som riskerade sjukdomar och infektioner på grund av torkan.

De senaste sex månaderna har FAO, UNICEF, WFP och internationella frivilligorganisationer även bedrivit projekt för avlönade arbeten (så kallade Cash-for-work-program) och matkupongsprogram istället för att enbart förlita sig på utdelning av mat och jordbruksinsatser. Pengarna har gjort det möjligt för familjer att köpa mat lokalt och stanna kvar i sina hemtrakter, vilket samtidigt stimulerat den ekonomiska återhämtningen och hjälpt till att återuppbygga den lokala infrastrukturen för jordbruk och boskapsskötsel.

Kombinationen av jordbruks- och humanitära insatser har bidragit till att priserna på spannmål har sjunkigt kraftigt i de flesta utsatta områden i söder, något som har förbättrat köpkraften för fattiga hushåll. I hirsproducerade områden har exempelvis mängden spannmål som befolkningen kan köpa för en dags arbete ökat från fyra till 14 kilo mellan juli och december 2011.

Trots stora förbättringar överlag var avkastningen från andra skörden, vilken endast står för 10 procent av det årliga spannmålsbehovet, så låg att lagren endast kommer att räcka fram tills nästa sådd som infaller mellan april och juni. Rapporten varnar även för att omkring 325 000 akut undernärda somaliska barn fortfarande är i farozonen.

Den pågående krisen fortsätter att påverka hela Afrikas horn och 10 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i behov av akut hjälp. När krisen var som värst var antalet människor i akut behov 13 miljoner.

Förnyat engagemang

FAO:s generaldirektör betonade även betydelsen av förnyade åtaganden mellan alla involverade parter såsom berörda regeringar, regionala grupper som den Afrikanska Unionen och Intergovernmental Authority on Development (IGAD), den privata sektorn, organisationer från civilsamhället, humanitära- och utvecklingsorganisationer samt människor från regionen. Han förklarade också att FAO är engagerade i redan existerande projekt såsom det afrikanska jordbruksutvecklingsprogrammet (CAADP).

Tillsammans med ordföranden för Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS), ambassadör Yaya Olaniran och högre tjänstemän vid FAO besökte generalsekreteraren byn Dollow i Gedoregionen i Somalia för att utvärdera situationen på plats och för att ta del av arbetet som FAO och dess samarbetspartners utför.

"Jag hade den unika möjligheten att få träffa somaliska lantbrukare och boskapsskötare i Dollow. Jag såg vilken betydelse våra insatser kan ha för deras liv. Och viktigast av allt, jag såg vad de kan göra för sig själva om de får rätt stöd vid rätt tidpunkt", sa han.

Mellan 2009 och 2010 har FAO stöttat 1500 lantbrukshushåll och 35 000 boskapsskötarhushåll i Gedoregionen för att stärka deras motståndskraft. Detta har möjliggjort att de själva har kunnat klara av den senaste hungersnöden utan hjälp utifrån eftersom de har kunnat producera och sälja sin egen mat.

last updated:  Monday, March 12, 2012