Storbritannien ger 25 miljoner dollar för en förbättrad jordbruksstatistik

Nytt program för att förbättra informationen till regeringar och lantbrukare

2012-04-05

Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) har undertecknat ett avtal med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om att donera omkring 25 miljoner dollar (16 miljoner pund) till stöd för ett nyskapande globalt samarbete för att förbättra den jordbruksstatistik som finns tillgänglig för regeringar och lantbrukare runt om i världen.  

Den globala strategin för förbättrad jordbruks- och landsbygdsstatistik, som projektet kallas, möjliggör för låginkomstländer att i högre utsträckning kunna generera och använda jordbruks- och landsbygdsstatistik och därmed få en bättre möjlighet att effektivisera livsmedelsförsörjningen, skapa ett hållbart jordbruk och landsbygdsutvecklingspolicys. Tanken är också att informationen ska göras mer tillgänglig för lantbrukarna, var och när de behöver den.

Bidraget täcker programmets första fas, från 2012 till 2016, och kommer främst gå till stöd till afrikanska och asiatiska länder. Tyngdpunkten ligger vid att förbättra hur regeringar organiserar och hanterar sina statistiska system samt till teknisk hjälp och utbildning av personal på nationella statistikkontor och jordbruksdepartement. DFID:s bidrag kommer också stödja forskning som syftar till att finna nya metoder för kostnadseffektiv datainsamling, analys och spridning. Detta innefattar digital teknologi och utrustning som ger platsbestämd information såsom smartphones, GPS och satelliter.       

Förbättrad statistik ger effektiv planering

”Att stärka lantbrukares ställning kan förändra deras liv och genom förbättrad statistik kommer programmet bidra till att detta sker”, säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.

Förbättrad information och statistik gör det möjligt för regeringar att utveckla effektivare jordbrukspolicys för att utrota hunger och fattigdom. Samtidigt blir det enklare att övervaka de förändringar som sker. Många låginkomstländer saknar dock bra statistiksystem och samlar in data genom att använda dyra, arbetskraftsintensiva och tidskrävande metoder. Opålitlig jordbruksstatistik och bristfällig information förhindrar ett effektivt beslutsfattande vilket kan leda till ökade kostnader och ineffektiva policys.

För att hantera dessa och andra problem så leder FAO arbetet med Den globala strategin för förbättrad jordbruks- och landsbygdsstatistik. Detta är ett internationellt samarbete för att implementera den strategi som utvecklats tillsammans med Världsbanken i samråd med nationella statistikorganisationer, jordbruksdepartement och internationella organisationer. Initiativet som enhälligt godkänts av FN:s statistikkommission är tänkt att under den första femårsperioden verka i 90 låginkomstländer med en total budget på 82 miljoner dollar.  

”Programmet är ett utmärkt exempel på hur FAO och dess samarbetspartners arbetar för att översätta global information till konkreta resultat på hushålls-, samhälls- och nationsnivå. Den brittiska regeringens generösa stöd kommer att bidra till stora fördelar för regeringar världen över, och till deras befolkningar”, säger Graziano da Silva.

Etiopien är ett bra exempel på hur ett uppgraderat statistiksystem kan leda till stora förändringar. Tidigare har uppskattningarna av den nationella växtproduktionen från Jordbruksdepartementet och Statistiska centralbyrån (CSA) ofta gett väldigt olika resultat. Detta har gjort det svårt för beslutsfattare att ta fram välgrundade jordbrukspolicys och planera livsmedelsbiståndets fördelning. FAO har gett stöd till ett projekt som använder ny teknik för att förbättra skördeuppskattningarna, beräkna avkastningen och granska marknadspriset, vilket har sammankopplat CSA och Jordbruksdepartementet. Idag ger produktionsberäkningarna ett mer enhälligt resultat och erbjuder tillförlitlig data till stöd för livsmedelsförsörjning och jordbrukspolicys.  

last updated:  Thursday, April 5, 2012