Estland ger för första gången frivilligt extrastöd till FAO

Finansiering av utvecklingsbistånd till östra Europa, Centralasien och Kaukasus

2012-04-19

Estland har tecknat ett avtal med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om att för första gången ge ett frivilligt finansiellt stöd till organisationens utvecklingsprogram.

Avtalet undertecknades av FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva och Estlands jordbruksminister Helir-Valdor Seeder vid en ceremoni den 18 april, dagen före öppnandet av FAO:s regionala konferens för Europa och Centralasien.

Åtagandet förbinder Estland vid att långsiktigt stödja FAO:s kärnverksamhet kring en tryggad livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning på landsbygden, ekonomisk utveckling och ett hållbart jordbruk. Estland tillhandahåller till en början 23 000 euro för att finansiera jordbruksexperter i FAO:s utvecklingsprojekt. Pengarna kommer också användas för att förbättra Moldaviens jordbruksstatistik.

Avtalet innebär att Estland ger finansiellt stöd till länder i östra Europa, Centralasien och Kaukasus, det sträcker sig till 2017. Estland har varit medlem i EU sedan 2004 och blir nu en givare till FAO:s utvecklingsprogram i en tid då internationellt bistånd har minskat på grund av global lågkonjunktur, enligt OECD. 

last updated:  Friday, April 20, 2012