Krisen i Sahel

Den hotande livsmedelskrisen som pågår i Sahelregionen i västra Afrika beror på en kombination av faktorer som torka, höga livsmedelspriser, tvångsförflyttning och kronisk fattigdom. Osäker livsmedelsförsörjning och undernäring är återkommande problem i regionen, år 2012 är fler än 16 miljoner människor i riskzonen att drabbas.

Torkan har reducerat spannmålsproduktionen i Sahel 2012 med 26 procent jämfört med året innan. Samtidigt drabbas Chad och Gambia av en produktionsminskning på 50 procent. Även andra länder lider lokalt av stora brister på livsmedel. Svår foderbrist leder till tidiga säsongsomflyttningar och förändrade vägar vid boskapsförflyttning, vilket orsakar stora spänningar i relationen mellan olika aktörer i områdena kring gränserna.

FAO:s prioriteringar i regionen

FAO:s prioriteringar i regionen inkluderar att bevara försörjningsmöjligheterna för de mest utsatta hushållen, förstärka motståndskraften hos boskapsskötare och jordbrukare, stödja en uthållig hantering av naturresurser som vatten, skog och mark, erbjuda ett integrerat akutinsatsprogram för näringshjälp till de mest utsatta familjerna, förbättra arbetet med att minska risken för katastrofer och hantering på lokal, regional och nationell nivå samt stödja samordning och förbättringar av informationssystem kring livsmedelsförsörjning och förvarningssystem.

Akuta insatser är nödvändiga för att förhindra försämringar i livsmedelsförsörjningen och för att undvika att en livsmedelskris utvecklas fullt ut. Utöver akuta och krisförebyggande insatser så krävs mer långsiktiga åtgärder för att vända den negativa trenden av brist på livsmedel och krisen i Sahel samt för att uppmärksamma den strukturella sårbarheten.


Pressmeddelanden

FAO varnar för bristande finansiering för insatserna i Sahel och på Afrikas horn 27 April 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) generaldirektör José Graziano da Silva säger att mer än 110 miljoner dollar saknas för att kunna stödja boskapsskötare och lantbrukare under den pågående regnperioden i Sahel och på Afrikas horn. [more]
Europeisk proffsfotboll uppmärksammar krisen i Sahel 29 March 2012 Kampanjen " Professionell fotboll mot hunger " kommer att uppmärksammas på hundratals europeiska fotbollsarenor. Budskapet är att kraftfulla åtgärder behövs för att undvika en humanitär katastrof i Sahelregionen i Afrika där en livsmedelskris, orsakad av torka, kronisk fattigdom, höga livsmedelspriser, flyktingströmmar och konflikter påverkar miljontals människor. [more]
Brådskande med hjälp till torkdrabbade lantbrukare och boskapsskötare i Sahel 12 March 2012 Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) behöver flera länder i Sahelregionen i västra Afrika akut hjälp för att undvika en omfattande livsmedelskris samt för att skydda och återuppbygga försörjningsmöjligheterna för lokalsamhällen beroende av boskap och jordbruk. [more]
 

last updated:  Wednesday, March 20, 2013