Krisen i Sahel

Den hotande livsmedelskrisen som pågår i Sahelregionen i västra Afrika beror på en kombination av faktorer som torka, höga livsmedelspriser, tvångsförflyttning och kronisk fattigdom. Osäker livsmedelsförsörjning och undernäring är återkommande problem i regionen, år 2012 är fler än 16 miljoner människor i riskzonen att drabbas.

Torkan har reducerat spannmålsproduktionen i Sahel 2012 med 26 procent jämfört med året innan. Samtidigt drabbas Chad och Gambia av en produktionsminskning på 50 procent. Även andra länder lider lokalt av stora brister på livsmedel. Svår foderbrist leder till tidiga säsongsomflyttningar och förändrade vägar vid boskapsförflyttning, vilket orsakar stora spänningar i relationen mellan olika aktörer i områdena kring gränserna.

FAO:s prioriteringar i regionen

FAO:s prioriteringar i regionen inkluderar att bevara försörjningsmöjligheterna för de mest utsatta hushållen, förstärka motståndskraften hos boskapsskötare och jordbrukare, stödja en uthållig hantering av naturresurser som vatten, skog och mark, erbjuda ett integrerat akutinsatsprogram för näringshjälp till de mest utsatta familjerna, förbättra arbetet med att minska risken för katastrofer och hantering på lokal, regional och nationell nivå samt stödja samordning och förbättringar av informationssystem kring livsmedelsförsörjning och förvarningssystem.

Akuta insatser är nödvändiga för att förhindra försämringar i livsmedelsförsörjningen och för att undvika att en livsmedelskris utvecklas fullt ut. Utöver akuta och krisförebyggande insatser så krävs mer långsiktiga åtgärder för att vända den negativa trenden av brist på livsmedel och krisen i Sahel samt för att uppmärksamma den strukturella sårbarheten.


Pressmeddelanden

 

last updated:  Wednesday, March 20, 2013