FAO hjälper Tanzania att kartlägga kol i skogsmark

Uppskattningar av markens kolhalt är nyckeln till minskade utsläpp

2012-05-16

Skogsskötare tar jordprover vid Megeni Kitasha i Rombodistriktet i Moshi, Tanzania. Foto: ©FAO/Simon MainaFN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) hjälper forskare och beslutsfattare i Tanzania med att utvärdera hur mycket kol som finns lagrat i skogar och skogsjordar för att därigenom ge dem en möjlighet att reducera utsläppen av växthusgaser.

Det finns stora mängder kol inlagrade i skogsjordar. Både avskogning, skogsförstörelse och förändrade skogsbruksmetoder kan frigöra markbundet kol till atmosfären och därigenom bidra till klimatförändringen. Därför är det viktigt att få till stånd tillförlitliga uppskattningar av mängden kol som finns i jordarna samt hur kolhalten i marken förändras.

FAO:s jordutvärderingsprojekt i Tanzania presenteras idag på FN:s pågående klimatkonferens i Bonn, Tyskland. ”Utvärderingen av skogsjordar är den första av sitt slag i Tanzania och den är utformad för att tillhandahålla en objektiv uppskattning av landets kollager i jorden”, säger Anssi Pekkarinen på FAO:s skogsavdelning. ”Den kommer också att vara ett stöd för experter vid skapandet av en metod för att beräkna förändringar i kollagren. Projektet kommer att göra det möjligt för regeringar att ta välgrundade beslut som resulterar i en ökning, snarare än en minskning, av kollagren”.

Metodens utformning

Projektet genomförs av Tanzanias regering tillsammans med FAO och har finansierats av Tanzania och Finland, det uppgår till en summa av 5,6 miljoner dollar. Vidare involverar det 16 fältteam som under två år har arbetat med att samla data från 3 400 platser i Tanzania. Jordprover har tagits på 25 procent av dessa platser och analyseras på ett lokalt laboratorium av tanzaniska forskare.

Resultatet från provtagningarna kommer att användas i datormodellering som gör det möjligt för forskare att beräkna förändringar av mängden kol i marken över tid. För att övervaka förändringar av mängden kol i marken så är dynamiska modeller billigare och mindre tidskrävande jämfört med upprepade jordprovtagningar, då dessa måste återupprepas var femte till tionde år.

”Modeller för att undersöka kol i jorden är lättillgängliga och används för närvarande för att kontrollera kollager och växthusgaser i Europa, USA, Kanada och Japan. Den uppmätta datan från Tanzania möjliggör tester och kalibrering av dynamiska datormodeller”, säger Raisa Mäkipää, forskare från det finska skogsforskningsinstitut som deltar i projektet.

Fördelar med växande kollager

Mer än en tredjedel av Tanzania är täckt av skog, men omkring en procent av landets skogar försvinner årligen. Enligt beräkningar står avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna för nära 20 procent av världens koldioxidutsläpp. Detta är anledningen till att FN uppmanar länder att ta itu med problemet och delta i FN:s initiativ för att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse (REDD).

Om dessa övervakningssystem påvisar en ökning av kollagren kommer det bli möjligt för länder att dra nytta av REDD-initiativet. ”Vi hoppas att projektet kommer tjäna som ett gott exempel för andra utvecklingsländer och stimulera dem till att använda liknande metoder för att kontrollera sina kollager” säger Pekkarinen.

last updated:  Wednesday, May 16, 2012