FAO och Sverige tecknar avtal om ekonomiskt stöd

Överrenskommelse för att förbättra FAO:s katastrofinsatser i prioriterade områden

2012-06-01

FAO:s Laurent Thomas (till vänster) och Sidas Per Byman undertecknar avtalet. Foto: ©FAO/Giulio NapolitanoFN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Sida har tecknat ett avtal om ett ekonomiskt stöd på 10,8 miljoner dollar (omkring 77 miljoner kronor) för att förbättra FAO:s stöd till nödställda befolkningar i flera högprioriterade länder och regioner.

Det tvååriga avtalet som tecknades den 24 maj kommer hjälpa FAO att genomföra projekt i Tchad, Niger, Somalia, Etiopien, Syrien och Nordkorea samt bidra till två regionala projekt i Sahel och centrala och östra Afrika.

Per Byman, chef för Sidas enhet för humanitärt bistånd, är nöjd med avtalet: ”Sida är en stark anhängare av denna programansats vilken kopplar samman katastrofinsatser med insatser som förbättrar situationen för drabbade människor på längre sikt. Detta samarbete kommer bidra till att FAO får till stånd de åtgärder som behövs för att stödja utsatta befolkningar före, under och efter kriser”, säger han.

Viktiga delar i avtalet omfattar stöd till FAO:s pågående arbete med en ökad decentralisering av katastrofinsatser. Organisationen kommer stärka sin kapacitet inom områden som behovsbedömning, jämställdhet, ansvarsskyldighet gentemot drabbade befolkningar och riskhantering. Samtidigt kommer stödet stärka FAO:s fokus på beredskap, insatser och en varaktig återhämtning.

”Vi är mycket stolta över att Sida stödjer detta innovativa tillvägagångssätt som förenar nationella, regionala och globala frågor i ett samlat program. Det gör det möjligt för oss att påskynda att våra ansträngningar riktas till de målgrupper som är i störst behov och att vi kan leverera stöd till dem mer effektivt. Vi kommer uppmuntra andra givare att stödja samma vision”, säger Laurent Thomas, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för tekniskt samarbete.          

last updated:  Friday, June 1, 2012