Hot om utbrott av ökengräshoppor i Niger och Mali

Oroligheter och konflikter hindrar insatser

2012-06-05

Regional samordning är avgörande för att kunna kontrollera gräshoppsutbrott, Foto: ©FAO/Giampiero DianaGräshoppsansamlingar har nyligen påträffats i norra Niger. Dessa härrör från gräshoppsangrepp längre norrut.

Regionala kontrollinsatser mot gräshoppor försvåras av de fortsatta oroligheterna längs båda sidor av den algerisk-libyska gränsen, meddelar FAO. Politisk oro och konflikter kan också hota övervakning och kontrollinsatser mot gräshoppor i Mali.

I januari 2012 kom de första rapporterna om gräshoppsangrepp från sydvästra Libyen i närheten av Ghat och från sydöstra delarna av Algeriet.

I slutet av mars, varnade FAO för att svärmar kunde komma att uppstå i Niger och Mali i juni. Fortsatta regn och påföljande vegetationstillväxt ledde till att svärmar bildades i mitten av maj.

"Hur många gräshoppor som finns och hur långt de rör sig är framförallt beroende av två huvudfaktorer - effektiviteten hos de pågående kontrollinsatserna i Algeriet och Libyen och kommande nederbörd i Sahel i Västafrika", säger Keith Cressman, gräshoppsexpert på FAO.

Både Algeriet och Libyen har arbetat hårt med att behandla angripna områden. I slutet av maj omfattades totalt 40 000 hektar i Algeriet och 21 000 hektar i Libyen.

”Under ett normalt år skulle Algeriet och Libyen kunnat kontrollera merparten av de lokala svärmarna och förhindra deras rörelse söderut, men oroligheter längs bägge sidor av den algerisk-libyska gränsen hindar lokala arbetsgrupper och FAO-experter att få tillgång till området så att en bedömning av situationen kan utföras. Libyens förmåga att genomföra kontrollinsatser har också minskat under det senaste året ", förklarar Cressman.

Senaste gången Niger drabbades av svärmande ökengräshoppor var 2003-05 då omfattande utbrott drabbade jordbrukare i ett tjugotal länder.

FAO:s kommission för reglering av ökengräshoppor i västra regionen (CLCPRO) har lämnat finansieringsstöd om 300 000 dollar för att hantera gräshoppsangreppen i Libyen. Till detta har FAO anslagit ett ytterligare stöd om 400 000 dollar för att ta itu med problemet.

last updated:  Thursday, June 7, 2012