Lägre matpriser bör leda till minskad hunger, säger FAO:s generaldirektör

Öppnandet av FAO:s styrande råd – medlemsländerna informerades om livsmedelssituationen i världen och interna reformåtgärder på FAO

2012-06-12

©FAO/Alessia PierdomenicoFallande livsmedelspriser till följd av goda skördar och växande lagernivåer bör innebära att antalet hungriga i världen minskar under 2012, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva i sitt inledningsanförande som markerade öppnandet av organisationens styrande råds under måndagen den 11 juni.

Trots denna förväntade minskning av antalet hungrande, varnade Graziano för att livsmedelssituationen i Sahel och på Afrikas horn fortfarande är kritisk. Han passade också på att tacka de länder som prioriterat stöd till Afrika och livsmedelsförsörjningen samt uppmanade låginkomstländerna till en ökad samverkan.

Han lovordade gensvaret som det internationella samfundet gett under den senaste tidens hungersnöd i Somalia. "I Somalia, möjliggjorde en kombination av goda regn och samordnade och riktade insatser från det internationella samfundet, inklusive det arbete FAO utförde tillsammans med våra systerorganisationer WFP och UNICEF, att vi kunde  avvärja hungersnöden på bara sex månader", sade han.

Men, varnade Graziano, trots lyckade insatser i Somalia är situationen fortfarande bräcklig och fortlöpande insatser behövs för att förhindra att en liknande tragedi upprepas.

Graziano, som tillträdde i januari, bad rådet att godkänna de reformåtgärder han pressenterat. "I denna session kommer ni att diskutera frågor som kommer att avgöra FAO:s framtida förmåga att bidra till en värld med tryggad tillgång till mat. Frågorna  inkluderar decentralisering, ytterligare justeringar av arbetsprogram och budget samt FAO:s strategiska inriktning, "sade han.

Åtgärderna inkluderar omstruktureringskostnader av delar av organisationen, överföring av flera centrala avdelningar och personal till FAO:s landskontor. Avsikten med detta är komma närmare problemen med underutveckling och hunger.

Rådet, som sammanträder till och med fredag, består av företrädare för FAO:s medlemsländer. Dessa väljs av FAO:s Konferens, organisationens högsta beslutande organ. Rådets medlemmar sammanträder var sjätte månad för att utföra verkställande tillsyn av program och budget.

last updated:  Tuesday, June 26, 2012