FN:s generalsekreterares initiativ för hungerbekämpning välkomnas

Politisk vilja måste mobiliseras för en värld fri från hunger

2012-06-25 

©FAO/Guiseppe BizzarriFAO:s generaldirektör José Graziano da Silva välkomnade initiativet för att bekämpa hungern, Zero Hunger Challange, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon aviserade i samband med Rio+20-mötet.

”Stora utmaningar kräver djärva målsättningar. Zero Hunger Challange kan hjälpa oss att mobilisera politiskt engagemang, vilket är det första steget för att utrota hungern”, sade Graziano da Silva vid ett toppmöte i Rio de Janeiro.

”Det här är en personlig uppmaning från generalsekreteraren, men det är en uppgift vi måste möta både både individuellt och kollektivt. FAO välkomnar initiativet för att skapa en värld fri från hunger”.

Graziano da Silva konstaterade även att generalsekreterarens målsättning till fullo överensstämmer med FAO:s och dess samarbetspartners. Dessa innefattar en ökad produktivitet för småskaliga bönder, hållbara livsmedelssystem och reducerat matsvinn.

FN:s generalsekreterare presenterade sin vision om en värld utan hunger vid ett evenemang anordnat av Bioversity International, FAO, IFAD, Världsbanken och WFP under Rio+20-konferensen om hållbar utveckling. Andra talare vid tillställningen, som modererades av generalsekreterarens särskilda sändebud för livsmedelsförsörjning och nutrition David Nabarro, inkluderade Nigers president Mahamadou Issoufou, Storbritanniens vice premiärminister Nicholas Clegg, WFP:s ordförande Ertharin Cousin and Bioversity Internationals generaldirektör Emile Frison. Representanter från lantbrukarorganisationer, den privata sektorn samt andra regeringar och organisationer deltog också.

”Det är ingen ny målsättning jag presenterar. Jag delger er min vision för framtiden, en framtid där alla människors grundläggande rättighet till mat är uppfylld, där människors försörjningsmöjligheter och livsmedelssystem är motståndskraftiga och kan stå emot ett förändrat klimat”, sade Ban Ki-moon.

Tillväxt och fattigdomsreducering

En värld fri från hunger skulle leda till en ökad ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom, skydd för miljön och samtidigt utgöra en grund för fred och stabilitet. Med tanke på dessa punkter listade Ban fem delmål för sin vision:

  1. 100-procentig tillgång till mat, året runt.
  2. Inga barn under två år ska hämmas i växten. Ingen undernäring under graviditet och tidig barndom.
  3. Alla livsmedelsproduktionssystem ska vara hållbara.
  4. 100-procentig tillväxt i produktivitet och inkomster för småskaliga bönder, särskilt för kvinnor.
  5. Inga livsmedelsförluster och inget matsvinn, vilket inkluderar en ansvarsfull konsumtion.

”Många ledare som deltar på den här konferensen har lovat att arbeta för att utrota hungern. Jag vet att de kommer att svara på min nollhunger-vision”, tillade generalsekreteraren.

Påvligt stöd

I förra veckan upprepade påven Benedikt XVI sitt stöd för kampen mot hungern när han tog emot Graziano da Silva i Rom.

Under lanseringen av Zero Hunger Challange i Brasilien, uppmärksammade Ban Ki-moon framgången med landets nationella Zero Hunger-kampanj, Fome Zero, och uppmärksammade den inspiration och roll som FAO:s generaldirektör spelat i utformningen och implementeringen av strategin.

Mellan 2003 och 2010 bidrog Brasiliens Fome Zero-program till att 28 miljoner människor kunde ta klivet ur extrem fattigdom. Det banade även väg för ett antal nya politiska åtgärder för ekonomisk och social utveckling i landet.

”Inga halvhjärtade insatser kan accepteras med 900 miljoner hungrande i världen”, tillade Graziano da Silva. ”När det gäller hunger är den enda acceptabla siffran noll”.   

last updated:  Tuesday, June 26, 2012