Innovationer och investeringar för att modernisera det ryska skogsbruket

Det ryska skogsbruket är i stort behov av innovation och nya teknikerFAO publicerar rapport om skogsbrukets utveckling i Ryssland till 2030

Enligt en ny studie som presenterades av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO) och den ryska regeringen under den internationella skogsveckan i Rom är det ryska skogsbruket i stort behov av att moderniseras för att kunna öka möjligheterna till att motverka klimatförändringen samtidigt som storskalig timmerproduktion sker.

Rysslands skog som sträcker sig från Östersjön till Stilla havet utgör mer än en femtedel av världens skogar i Ryssland, vilket innebär att det är det land som har mest skog i världen. Men det ryska skogsbruket är underutnyttjat och landets andel av den globala handeln med skogsprodukter är mindre än fyra procent. Enligt rapporten är otillräcklig reglering, föråldrad utrustning och underfinansiering de främsta orsakerna bakom det underutvecklade ryska skogsbruket.

Rapporten rekommenderar att omedelbara åtgärder bör vidtas för att modernisera det ryska skogsbruket så att möjligheterna för investeringar inom sektorn ökar, den inhemska efterfrågan på skogsprodukter såsom trähus och möbler stimuleras, den olagliga skogsavverkningen åtgärdas och att de offentliga skogsinstitutionerna och lagstiftningen börjar reformeras.

”Rapporten utökar vår kunskap om de stora möjligheter och utvecklingspotential som Rysslands skogsbruk har”, säger FAO:s undergeneraldirektör på avdelningen för skogsfrågor, Eduardo Rojas-Briales. ”En modernisering av Rysslands skogar kommer att ha en positiv inverkan på sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i landet och kommer att bidra till utvecklingen av världens skogsbruk, skogsindustri, virkeshandel och miljö.”

Ökade investeringar krävs

Enligt rapporten kommer Rysslands skogsområde öka med 1,5 procent från 882 till 895 miljoner hektar mellan 2010 och 2030. Det är en årlig ökning på 660 000 hektar kommer framför allt att ske genom naturlig och planterad återbeskogning av övergiven jordbruksmark och genom skogexpansion på icke beskogad mark såsom tundran.  

Rapporten visar att om investeringsgraden ökar från den nuvarande nivån på cirka 2 miljarder dollar per år till 10 miljarder dollar kan produktionen av rundvirke i Ryssland fördubblas från 143 miljoner kubikmeter 2010 till över 300 miljoner kubikmeter till 2030. Under sådana gynnsamma förhållanden bör pappers- och pappersmassa tillverkningen växa från de 7,7 miljoner tonen som producerades under 2010 till 25,5 miljoner ton till 2030. Radikala förändringar och förbättringar av det ryska investeringsklimatet är nödvändigt för att dessa mål ska kunna uppnås.  

Internationellt fokus på klimatförändringens effekter i Ryssland

De ryska skogarna spelar en oerhört viktig roll för att stabilisera världens klimat, vilket tydligt framgår då Ryssland under 2000 till 2007 stod för 90 procent av de naturliga kolsänkorna som de boreala skogarna i världen svarar för. Under de senaste tio åren har de ryska skogarna bundit upp cirka 500 till 700 miljoner ton koldioxid per år.

Med en fortsatt global uppvärmning finns det en stor risk att koldioxidutsläppen ökar när permafrostmark i Ryssland värms upp och tjälen släpper. Nivåerna förväntas att överstiga de nuvarande utsläppen från avskogningen i de tropiska skogarna många gånger om.

Det här är ett globalt problem som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet av det internationella samfundet. Rapporten rekommenderar också ytterligare analyser av problemen vad gäller permafrostprocessen på internationell nivå. Rekommendationen är att denna fråga tas med i de pågående klimatförhandlingarna.

last updated:  Thursday, September 27, 2012