Kinesiskt lantbruksuniversitet utser FAO:s generaldirektör till hedersprofessur

Kinesiska forskare uppmanas att stödja kampen mot hungern

Kinesisk risexpert i Ghana hjälper en lokal bondeI sitt tacktal för sin nya position som hedersprofessur vid Kinas största och mest betydelsefulla lantbruksuniversitet, China Agricultural University, beskrev FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva akademikernas viktiga roll i kampen mot hungern. ”Vi kommer att vara beroende av vetenskapsmän och forskare i varje ny generation - och var och en av er som är här idag – att vara ledande inom teknisk innovation och det utbyte av idéer som kommer vara nödvändigt för att göra detta”, säger Graziano da Silva. 

Graziano lovordade även Kina för den ”enorma prestationen” landet gör för att försörja 21 procent av världens befolkning med mat. Även landets framsteg inom jordbruk, skogsbruk, djurhållning, fiske samt främjandet av landsbygden uppmärksammades. Han noterade också att den Kinesiska regeringens politik har prioriterat en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling av stad och landsbygd.

last updated:  Friday, October 5, 2012