Jordbrukskooperativ betydelsefulla i kampen mot hunger

Ett kooperativ inom livsmedelsindustrinVärldshungerdagen uppmärksammades i 150 länder runtom i världen

2012-10-16

Veckan före FAO:s Världshungerdag uppmärksammades hungerfrågan i samband med lanseringen av FAO:s hungerrapport, State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2012. Rapporten visar att trots att 132 miljoner färre lider av hunger i världen jämfört med för 20 år sedan, är det fortfarande omkring 870 miljoner människor som inte får tillräckligt med mat för dagen.

Världshungerdagen i Stockholm

I Stockholm uppmärksammades FAO:s Världshungerdag med ett halvdagsseminarium på Landsbygdsdepartementet. Seminariet arrangerades av FAO Norden tillsammans med Kooperation utan gränser, Landsbygdsdepartementet, LRF, Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan, SIANI och Sida.

Under dagen belystes och diskuterades jordbrukskooperativ från flera olika perspektiv. Talade gjorde Thomas Dahlman, Landsbygdsdepartementet, Christina Furustam, LRF, Florian Grohs, Oikocredit, Jakob Lundberg, FAO Norden, Carin Martiin, SLU, Charito Medina, MASIPAG, Rolf Skogsberg, Kooperation utan gränser, och Mats Åberg, Sida.

För mer information om dagen, talarna och deras presentationer besök vår sida för Världshungerdagen i Stockholm 2012

Världshungerdagen i Rom

Under Världshungerdagen i Rom sa FAO:s generalsekreterare José Graziano da Silva att jordbrukskooperativ är ett viktigt sätt för att lyfta småbrukare ur fattigdom och hunger. Han tillade också att fastän kooperativ producerar merparten av maten i många länder så har de bristande tillgång till marknader för att sälja sina produkter, svårigheter med att förhandla fram bra priser på insatsvaror och har dessutom bristande tillgång till finansiella tjänster.

Med anledning av Världshungerdagen lät FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon framföra att jordbrukskooperativ är avgörande för att möta ”nollhunger” utmaningen som han lanserade vid FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20.

Läs mer om Världshungerdagen 2012 i Rom här

last updated:  Tuesday, November 6, 2012