Jordbrukskooperativ viktiga samarbetspartners i kampen mot hungern

Fattiga bönder får tillgång till marknader och fattigdomen minskar, säger FAO:s generaldirektör

2012-11-01

FAO:s generaldirektör José Graziano da SilvaAtt gå samman i kooperativ är en av de få chanser som småskaliga livsmedelsproducenter har för att få tillgång till och bli konkurrenskraftiga på lokala och globala marknader, uttryckte José Graziano da Silva vid ett möte vid den Internationella kooperativskongressen i Manchester den 31:e oktober.

FN:s generalförsamling har utsett 2012 till det ”Internationella kooperativåret”. 

”Kooperativ följer grundläggande värderingar och principer som är viktiga för rättvis näringsverksamhet. Kooperativ syftar till att stärka och vara till nytta för medlemmarna och samhället som de verkar i", säger Graziano da Silva. "Detta är särskilt betydelsefullt för fattiga lokalsamhällen på landsbygden där gemensamma ansträngningar är nödvändiga för få till stånd en hållbar lokal utveckling. "

Han tillade att när det gäller jordbruket bidrar den kooperativa affärsmodellen till att små och medelstora lantbrukare och fiskare både får bättre betalt för sina produkter och en bättre tillgång till marknader. Genom sina kooperativ deltar många livsmedelsproducenter också i de politiska beslutsprocesser som påverkar deras liv.

I sitt tal till kongressen betonade Pauline Green, ordförande för Internationella kooperativa alliansen (ICA), vikten av ökat deltagande i beslutsprocessen.

Minska fattigdomen för att minska hungern

"Oavsett om du är i Storbritannien, Brasilien, Kenya, Thailand eller Nepal, bidrar kooperativ till att skapa arbetstillfällen, öka den nationella tillväxten och minska fattigdomen", sade Graziano da Silva till kongressmedlemmar från hela världen som deltog i det veckolånga mötet. "Detta hjälper i sin tur till att skapa en förbättrad livsmedelsförsörjning."

Graziano da Silva poängterade att även om antalet hungriga människor har minskat med 132 miljoner sedan 1990, är siffran fortfarande nästan 870 miljoner, vilket han menar är oacceptabelt i en värld som producerar tillräckligt med mat för alla. 

Generaldirektören nämnde även att FAO har åtagit sig att främja tillväxten av jordbrukskooperativ, bland annat genom att utse särskilda ambassadörer. Dessa personer ska sprida information om kooperativ genom att utveckla strategier, riktlinjer, metoder och utbildningar för organisations- och policyutveckling.

Han uppmanade åhörarna på kongressen att bidra till den globala handlingsplanen, som kommer arbetas fram under det internationella året för kooperativ, exempelvis genom att stödja mindre utvecklade kooperativ i låginkomstländer.

Graziano da Silva välkomnade förslaget som lagts fram av ICA om att skapa en global utvecklingsfond till stöd för kooperativ i den fattigare delen av världen, med särskilt fokus på jordbruks- och landsbygdskooperativ i Afrika.

"Vi vill att dessa kooperativ ska vara lika starka som våra kooperativ", sa ordföranden för Cooperative Banking Group and Global Development Cooperative, Paul Flowers, när han presenterade förslaget för kongressen.

last updated:  Tuesday, November 6, 2012