FAO:s målsättning ändras från minskad till ingen hunger – stöds av rådet

Generaldirektören planerar att öka insatserna i kampen mot hunger

2012-12-10

FAO:s styrande rådFAO:s styrande råd avslutade sitt veckolånga möte med att besluta om att ändra organisationens huvudfokus, från en minskad hunger till en värld helt utan hunger.

"Detta otvetydiga engagemang riktar vår fokus dit det bör vara", säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. "Situationen är inte acceptabel förrän hunger, osäker livsmedelsförsörjning och undernäring har eliminerats". Rådet som sammanträder en gång i halvåret för att utvärdera program- och budgetverksamheten, godkände de strategiska mål som ska ange riktningen för FAO:s framtida arbete.

"De strategiska mål som ni nu har godkänt för oss i rätt riktning och skapar ytterligare mandat för att utrota hungern, den osäkra livsmedelsförsörjningen och undernäringen", sade Graziano da Silva under rådets avslutningsceremoni.

Graziano da Silva tackade också rådet för att de godkände strategin för ökat samarbetet mellan FAO och civilsamhället.

"Ingen regering eller organisation kan utrota hungern på egen hand. Det är en målsättning som måste delas av alla. Aktörer från bland annat civilsamhälle och privatsektor är betydelsefulla för att uppnå en hållbar värld utan hunger", sade han.

Rådet ändrade också bestämmelserna kring hur ledningsskiften ska ske i organisationen så att övergången ska bli smidigare framöver.  

"De nya reglerna för övergångsperioden kommer att se till att FAO då fungerar som organisationen ska och de kommer att ge den nya generaldirektören större utrymme vad det gäller att utnämna ledningsgrupper i organisationen", sade han.

last updated:  Tuesday, January 8, 2013